สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. โทร 1556
 


สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. โทร 1556

รู้ทุกคำตอบ เรื่องผลิตภัณฑ์คุณภาพ ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ
รับฟังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดให้บริการรวมทั้งสิ้น 17 เมนูหลัก ดังนี้

 

เมนู 1 สาระน่ารู้ด้านยา
เมนู 2 สาระน่ารู้ด้านอาหาร
เมนู 3 สาระน่ารู้ด้านเครื่องสำอาง
เมนู 4 สาระน่ารู้ด้านเครื่องมือแพทย์
เมนู 5 สาระน่ารู้ด้านวัตถุเสพติด
เมนู 6 สาระน่ารู้ด้านวัตถุอันตรายในบ้านเรือน
เมนู 7 สาระน่ารู้ด้านโภชนาการ
เมนู 8 สาระน่ารู้เพื่อผู้สูงอายุ
เมนู 9 อย. กับงานในความรับผิดชอบ
เมนู 10 ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
เมนู 11 รอบรู้ทันเหตุการณ์
เมนู 12 สระน่ารู้ด้านพิษวิทยา
เมนู 13 ผลิตภัณฑ์น่ากังขา
เมนู 14 การปรับระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
เมนู 15 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เมนู 16 อย. เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
เมนู 17 สาระน่ารู้ระบบความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ

 

 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ อย. โทร 1556