องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อย.ชวนผู้ประกอบการเร่งสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชูนโยบายรัฐพั...

อย. เชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพเร่งสร้างนวัตกรรม และนำผลิตภัณฑ์มาขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว จนถึงขณะนี้ (ส.ค. 59) รวมทั้งสิ้น 21 ผลงานทั้งอาหาร วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ และ ยา เผย ! ขั้นตอนการขอไม่ยุ่งยาก หลังผ่านแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการเปิดตลาดกับหน่วยงานภาครัฐด้วย เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิจัย และ สร้างนวัตกรรมภายในประเทศ

อ่านต่อ
อย. จับมือ สวทช. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์...

(16 ส.ค. 59) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : อย. เดินหน้าบูรณาการจับมือ สวทช. รุดสนองนโยบายรัฐ ลงนาม MOU ทำข้อตกลงร่วมมือกันด้านการวิจัยพัฒนา การประเมินสมรรถนะการทำงานความปลอดภัย และการตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน

อ่านต่อ
รวมพลเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องสำอางทั่วประเทศ เน้นย้ำทิศทางการพั...

อย. ติวเข้มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลเครื่องสำอางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เน้นย้ำทิศทางการพัฒนาเครื่องสำอางและสถานที่ผลิต / นำเข้า ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอางฉบับใหม่ รวมทั้งให้แนวทางการคัดเลือกเครื่องสำอางผสมสมุนไพรไทยเพื่อรับตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาเครื่องสำอางไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติในระดับสากล โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15

อ่านต่อ
อย. รับจดแจ้งเครื่องสำอางด้วยระบบอัตโนมัติ สะดวก ง่าย ไม่จำกัดจำน...

ชีวิตง่ายขึ้น อย. รับจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถยื่นคำขอ จดแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวน ประมวลผลทันที มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มไม่ต้องเดินทางมา อย. อยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านก็ทำได้

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ส่วนบริการ

เจ้าหน้าที่ สสจ.

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก

ข่าวผลิตภัณฑ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้ 24 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5 8 8 6 7 3 3

เครือข่าย อย.

Facebook Twitter