องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อย.จับมือ สถาบันพระบรมราชชนก ลงนาม MOU พัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่...

อย.ประสานความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามใน MOU พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อให้ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
อย. จัดติวเข้มเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ แนะแนวทางกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วั...

อย. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระหว่างวันที่ 29

อ่านต่อ
อย.ย้ำ แมงลักแคปซูล ผสมไซบูทรามีน อันตรายถึงชีวิต

อย. ย้ำ หลังเคยแจ้งเตือนถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์อาหารแมงลักแคปซูล Mang Luk พบไม่ขออนุญาตผลิตหรือนำเข้า และตรวจพบไซบูทรามีน ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตเตือนอย่าหลงเชื่อซื้อมาใช้ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ส่วนบริการ

เจ้าหน้าที่ สสจ.

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก

ข่าวผลิตภัณฑ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้ 13 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5 8 8 6 7 3 3

เครือข่าย อย.

Facebook Twitter