องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อย. เฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อย่างเข้มข้น ลงพื...

อย. เผย มีการเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิด แนะผู้บริโภคอ่านฉลากก่อนซื้อ ดูวันผลิตและหมดอายุ สังเกตผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสีผิดไปจากธรรมชาติ

อ่านต่อ
อย. เชิงรุก สร้างเครือข่าย อย. แฟนคลับ จากโครงการ On Tour for Ory...

อย. เปิดมิติใหม่ แถลงผลสำเร็จการจัดโครงการ On Tour for Oryor Fan อย.แฟนคลับ รุกส่งเสริมเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเดิมปีแรกเจาะกลุ่มไปยังนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หวังให้พลังคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถปกป้องสิทธิ์ตนเองให้ปลอดภัยจากการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และไม่ตกเป็นเหยื่อผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณธรรม พร้อมเผยโฉมแฟนคลับ อย. 4 ทีม จากมหาวิทยาลัยดัง ที่จะเป็นสื่อกลางบอกต่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงไปยังบุคคลและเครือข่ายสังคมรอบต...

อ่านต่อ
สุดยอด อย. ไทย ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกองค์กร PICS ลำดับที่ 49 แล้...

ข่าวดี อย. เผย ขณะนี้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก PICS Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme ลำดับที่ 49 เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นผลงานยอดเยี่ยมที่ อย. ได้ยกระดับมาตรฐานระบบการตรวจและหน่วยตรวจประเมิน GMP ด้านยาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา สร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของยาที่ผลิตในประเทศให้แก่ผู้ใช้ยา รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ เพิ่มความสะดวกในการขึ้นทะเบียนตำรับยา...

อ่านต่อ
สธ. เผย ค่าใช้จ่ายด้านยาสูง ศักยภาพการผลิตต่ำ รองนายกสั่งการกระทร...

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้จัดทำ(ร่าง)ประกาศนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ พร้อมเสนอมาตรการยุทธศาสตร์ (Quick wins) โดยบูรณาการการเข้าถึงยา เร่งจัดทำแผนพัฒนายามุ่งเป้า ซึ่งเป็นยาราคาแพงที่มีการใช้มาก รวมทั้งแก้ปัญหาการใช้ยาเกินจำเป็น

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ส่วนบริการ

เจ้าหน้าที่ สสจ.

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก

ข่าวผลิตภัณฑ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้ 9 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5 8 5 9 1 1 5

เครือข่าย อย.

Facebook Twitter