องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อย.แนะการใช้ ครีมกันแดด อย่างถูกวิธี ป้องกันภัยแสงแดดทำผิวแสบไหม้

อย.แนะวิธีการเลือกครีมกันแดดอย่างถูกต้อง ป้องกันภัยร้ายที่เกิดจากแสงแดด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งผิวหนัง ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดมาใช้ควรอ่านฉลาก เลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

อ่านต่อ
อย. ขานรับนโยบายกวาดล้างโรคโปลิโอ เรียกเก็บคืนวัคซีนโปลิโอ Trival...

อย. ขานรับนโยบายองค์การอนามัยโลกในการกวาดล้างโรคโปลิโอ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรียกเก็บคืนวัคซีนโปลิโอชนิดเชื้อเป็น Trivalent OPV พร้อมเผาทำลายในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันปัญหาการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโปลิโอในวัคซีนชนิดที่ 2 ที่สามารถเป็นเชื้อก่อโรค ทำให้เกิดการเจ็บป่วยพิการ เป็นอัมพาต และเสียชีวิตได้

อ่านต่อ
อย. แนะวิธีเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก

อย.แนะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดกระจกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนจาก อย. และมีการแสดงเลขทะเบียน อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์ เตือนหลีกเลี่ยงการสูดดม ขณะใช้ควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

อ่านต่อ
อย. เผยกรณีข่าวกัญชารักษาโรคมะเร็ง

จากกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรคมะเร็ง อย. ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนเพียงพอที่จะยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้รักษาโรคมะเร็ง

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ส่วนบริการ

ข่าวผลิตภัณฑ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้ 8 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5 6 1 6 3 1 1

เครือข่าย อย.

Facebook Twitter