องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวสัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2558

จากภาพ : เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษก อย. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ร่วมกันแถลงข่าว สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรียประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่เกิดจากทุกคน อันเนื่องมาจากการใช้ยาแบคทีเรียอย่างไม่เหมาะสม และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรีย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิล...

อ่านต่อ
ระวัง !! อย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโฆษณาสมุนไพรสลายไขมัน มาเมะ พบแ...

อย.เตือนภัยผู้บริโภค อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสลายไขมัน ยี่ห้อ มาเมะ หลอกขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผ่านทาง สื่อ Social Media พบไม่ได้ขออนุญาต กับ อย.และมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ซ้ำยังเข้าข่ายโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ขอผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อคำโฆษณา เพราะอาจเสียเงินโดยไม่มีความจำเป็น เผยมีมาตรการเฝ้าระวัง และ ติดตามปราบปรามอย่างเคร่งครัด หากพบการนำข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่ จะได้รับโทษตามกฎหมาย

อ่านต่อ
อย. เผยสถิติการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบ 58 ยอดปรับกว่า ...

อย. สนองนโยบายรัฐบาล ในการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดสรรพคุณทางสื่อต่าง ๆ หวังให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย มิให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริง เผย ปีงบ 58 เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 29,132 เรื่อง พบความผิดด้านอาหารมากสุดกว่า 1,000 เรื่อง เปรียบเทียบปรับเป็นเงินกว่า 1.9 ล้านบาท ย้ำ ปีงบ 59 อย. พร้อมจะเดินหน้าเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้มข้นต่อไป พร้อมมีมาตรการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนมั่นใจการดำเนินงานของ อย.

อ่านต่อ
อย. จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านว...

อย. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ เพื่อใหผูประกอบการรับทราบนโยบายการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งระบบการใหบริการและขอมูลที่เปนปจจุบัน

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ส่วนบริการ

ข่าวผลิตภัณฑ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้ 16 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5 1 8 0 2 9 6

เครือข่าย อย.

Facebook Twitter