องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อย. เผย มาตรการจัดการความเสี่ยงของยาพาราเซตามอล มิให้เกิดผลกระทบจ...

อย. แจง ความคืบหน้ามาตรการจัดการความเสี่ยงของยาพาราเซตามอล ล่าสุดคณะกรรมการยา เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตโฆษณายาพาราเซตามอล และแก้ไขข้อความคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับยา ย้ำ อย. ยังตระหนักถึงความเป็นพิษต่อตับจากการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดในไทยอยู่ตลอดเวลา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงพิษภัยจากการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างต่อเนื่อง เตือนผู้บริโภค หากจำเป็นต้องใช้ยาพาราเซตามอล ขอให้อ่านคำเตือนการใช้ยาในฉลากและที่เอกสารกำกับยา อย่าใช้เกินขนาดที่แนะนำบนฉลากยา หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ...

อ่านต่อ
อย. ประกาศผลรางวัล สุดยอดนักสร้างสรรค์สื่อ Infographic พลังสร้า...

อย. สุดล้ำ ขานรับไทยแลนด์ 4.0 สร้างสรรค์สื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และสนใจการออกแบบ รุดจัดกิจกรรมออกแบบสื่อ Infographic พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี หวังคนรุ่นใหม่เข้าถึงสื่อที่ อย. เผยแพร่ได้ง่ายขึ้น และเผยโฉมผู้ชนะพร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล

อ่านต่อ
อย. ย้ำยังไม่มีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

จากกระแสข่าวถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 มาเป็นยาสมุนไพร หรือ ยาควบคุมเพื่อใช้รักษามะเร็ง อย. เผยปัจจุบันยังไม่มีการเสนอให้มีการถอดกัญชาจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยังไม่มีการขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาแต่อย่างใด

อ่านต่อ
อย.ย้ำ ต่ออายุใบอนุญาตยา ยาเสพติดให้โทษฯ และวัตถุออกฤทธิ์ฯ ก่อนส...

อย. ประกาศย้ำการต่ออายุใบอนุญาตยา ยาเสพติดให้โทษฯ และวัตถุออกฤทธิ์ฯ เพื่อใช้ในปี พ.ศ.2560 โดยใบอนุญาตที่จะสิ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 ผู้มีความประสงค์จะต่ออายุ ให้ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ส่วนบริการ

เจ้าหน้าที่ สสจ.

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก

ข่าวผลิตภัณฑ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้ 10 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5 8 8 6 7 3 3

เครือข่าย อย.

Facebook Twitter