1. แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นแบบการอ้างอิงตำรับ
# รายละเอียด แบบฟอร์ม
1 แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นแบบการอ้างอิงตำรับ   (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2563)
1.1. ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
1.1.1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ประเภทตำรับยาแผนไทย
1.1.1.1. ยาประสะไพล ชนิดแคปซูล
1.1.1.2. ยาจันทลีลา
1.1.1.2.1. ยาจันทลีลา ชนิดผง
1.1.1.2.2. ยาจันทลีลา ชนิดแคปซูล
1.1.1.3. ยาประสะเปราะใหญ่
1.1.1.3.1. ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดผง
1.1.1.3.2. ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดแคปซูล
1.1.1.4. ยาหอมอินทจักร์ ชนิดผง
1.1.1.5. ยาไฟประลัยกัลป์
1.1.1.5.1. ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดผง
1.1.1.5.2. ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดแคปซูล
1.1.1.6. ยาเหลืองปิดสมุทร
1.1.1.6.1. ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดผง
1.1.1.6.2. ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดแคปซูล
1.1.1.7. ยาปราบชมพูทวีป ชนิดแคปซูล
1.1.1.8. ยาประสะจันทน์แดง
1.1.1.8.1. ยาประสะจันทน์แดง ชนิดผง
1.1.1.8.2. ยาประสะจันทน์แดง ชนิดแคปซูล
1.1.1.9. ยาประสะมะแว้ง ชนิดผง
1.1.1.10. ยาปลูกไฟธาตุ ชนิดแคปซูล
1.1.1.11. ยาหอมเทพจิตร ชนิดผง
1.1.1.12. ยาเขียวหอม ชนิดผง
1.1.1.13. ยาประสะกะเพรา
1.1.1.13.1. ยาประสะกะเพรา ชนิดผง
1.1.1.13.2. ยาประสะกะเพรา ชนิดแคปซูล
1.1.1.14. ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ชนิดผง
1.1.1.15. ยาแก้อยู่ไฟไม่ได้ ชนิดผง
1.1.1.16. ยานนทเสน ชนิดผง
1.1.1.17. ยากำลังราชสีห์ สูตร 2 ชนิดผง
1.1.1.18. ยาแก้ตานซาง ชนิดผง
1.1.1.19. ยาสตรีหลังคลอด ชนิดยาต้ม
1.1.1.20. ยาบำรุงเลือด สูตร 2 ชนิดยาต้ม
1.1.1.21. ยากำลังราชสีห์ สูตร 1 ชนิดยาต้ม
1.1.2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ประเภทยาเดี่ยว
1.1.2.1. ยากล้วย
1.1.2.2. ยาขิง
1.1.2.3. ยาขมิ้นชัน
1.1.2.4. ยาชุมเห็ดเทศ
1.1.2.5. ยาบัวบก
1.1.2.6. ยาฟ้าทะลายโจร
1.1.2.7. ยามะขามแขก
1.1.2.8. ยามะระขี้นก
1.1.2.9. ยารางจืด
1.1.2.10. ยาหญ้าดอกขาว
1.1.2.11. ยาหญ้าปักกิ่ง
1.1.2.12. ยาหญ้าหนวดแมว
1.1.3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ประเภทยาใช้ภายนอก
1.1.3.1. ยาประคบ ชนิดสมุนไพรแห้ง
1.1.3.2. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 1
1.1.3.3. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 2
1.1.3.4. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 3
1.1.3.5. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 4
1.1.3.6. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 5
1.1.3.7. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 6
1.1.3.8. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 7
1.1.3.9. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 8
1.1.3.10. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 9
1.1.3.11. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 10
1.1.3.12. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 11
1.1.3.13. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 12
1.1.3.14. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 13
1.1.3.15. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 14
1.1.3.16. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 15
1.1.3.17. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 16
1.1.3.18. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 17
1.1.3.19. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 1
1.1.3.20. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 2
1.1.3.21. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 3
1.1.3.22. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 4
1.1.3.23. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 1
1.1.3.24. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 2
1.1.3.25. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 3
1.1.3.26. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 4
1.1.3.27. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 5
1.1.3.28. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 6
1.1.3.29. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 7
1.1.3.30. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 8
1.1.3.31. ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 1
1.1.3.32. ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 2
1.1.3.33. ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 3
1.1.3.34. ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 4
1.2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
1.2.1. กระเทียม ชนิดเม็ดหรือแคปซูล
1.2.2. กลูโคแมนแนน ชนิดแคปซูล
1.2.3. ขมิ้นชัน ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล   (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2563)
1.2.4. ขิง ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล  (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2563)
1.2.5. คาโมไมล์ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.6. แครอต ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.7. ชิโครี ชนิดชง
1.2.8. ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.9. แดนดิไลออน ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.10. ถั่วเหลือง ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.11. เทียนเกล็ดหอยชนิดชง  (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 29 เมษายน 2563)
1.2.12. ไทม์ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.13. บอราจ ชนิดแคปซูล
1.2.14. เบต้ากลูแคน ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.15. ใบแปะก๊วย ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.16. เปปเปอร์มินต์ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.17. พริกไทย ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.18. พริก ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล  (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2563)
1.2.19. เมล็ดแฟลกซ์ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.20. โรสแมรี ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.21. ลูกซัด ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.22. สไปรูลินา ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.23. เลมอนบาล์ม ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล   (ฉบับปรับปรุง 29 เมษายน 2563)
1.2.24. เสจ ชนิดชง
1.2.25. โสม ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.26. เห็ดไมตาเกะ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.27. เห็ดหลินจือ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.28. เห็ดหอม ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.29. อบเชย ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.30. อัลฟัลฟา ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.31. อินูลิน ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.2.32. อีฟนิ่งพริมโรส ชนิดแคปซูล
1.2.33. ฮอร์ธอร์น ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล