รับมือ ฝุ่นพิษ PM2.5 ด้วยการใช้หน้ากากที่เหมาะสม

ฝุ่น PM2.5 คือ ฝุ่นละเอียดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผม ขนจมูกคนเราไม่สามารถกรองได้ ถ้าสูดดมเข้าไปส่งผลเสียต่อร่างกายได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ฝุ่น PM2.5 มาจากการเผาในที่โล่ง การผลิตไฟฟ้า

การคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม อันตรายในระยะสั้น จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ส่วนอันตรายในระยะยาว เป็นสารก่อมะเร็งอาจกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดได้

เหมาะสำหรับอยู่กลางแจ้งนานๆ หรือมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

สภาพฝุ่น PM 2.5 หรือมากกว่า