ข่าวประชาสัมพันธ์  

   ขอเชิญชวนผู้ทำวิจัย/R2R ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ oral/poster ในงานประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ รร.เซ็นทรา กทม. ปิดรับผลงานวันที่ 25 ม.ค. 63 เวลาเที่ยงคืน