ที่อยู่ :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 7000 อีเมล : contact@fda.moph.go.th
แผนที่ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา