วัตถุเสพติด
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

แอลเอสดี (LSD)

     แอลเอสดี (LSD lysergic acid diethylamide) มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างแรง จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  LSD เป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจาก lysergic acid ของสารจำพวก ergot ซึ่งเป็นรา (fungus) ที่ขึ้นอยู่ตามเมล็ดข้าวไร ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย มักเสพโดยการรับประทาน มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เม็ดกลมแบน แคปซูล แผ่นเจล (gelatin sheets) ของเหลวบรรจุในหลอดแก้ว ส่วนใหญ่ที่พบจะนำเอาLSD ไปหยดลงบนกระดาษสี่เหลี่ยมที่มีคุณสมบัติดูดซับ เรียกว่า blotter paper ที่มีลวดลายและสีสันต่างๆ แล้วแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ คล้ายสแตมป์ นิยมเรียกกันในหมู่ผู้เสพว่า สแตมป์เมา กระดาษเมา (Magic paper)
     
      LSD ออกฤทธิ์ทำให้รูม่านตาขยาย อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น เพิ่มความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ เหงื่อออก เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ปากแห้ง และสั่น
     
     การเสพ LSD
จะออกฤทธิ์ภายใน 30 - 90 นาที และมีฤทธิ์อยู่ได้นาน 8 - 12 ชั่วโมง ผู้ที่เสพจะมีอาการประสาทหลอนเห็นภาพเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ในอดีต (flashbacks) ผู้ที่เสพ LSD ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เป็นโรคจิต (Psychosis) ได้
    
     อันตรายจากการเสพ LSD คือการที่ผู้เสพเกิดอาการประสาทหลอน โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีจะทำให้หวนคิดถึงเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่ผ่านมา ทำให้ผู้เสพมีความรู้สึกต่างๆเช่น หวาดกลัว ตกใจ สับสน กระวนกระวาย สูญเสียการควบคุม ซึ่งอาจจะทำให้ผู้เสพกระทำอันตรายต่อร่างกายตนเอง หรือผู้อื่น

     บทลงโทษ

     ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาท ถึงห้าล้านบาท (มาตรา 65 วรรค 1)
     เสพ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 91)


dy>