แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate)

ชื่อเรียกอื่น Carbonic acid calcium salt; Calcichew; Calcidia; Light Carbonate
CAS No. 471-34-1
สูตรโมเลกุล CaCO3
น้ำหนักโมเลกุล 100.09
จุดหลอมเหลว 825 องศาเซลเซียส (ไม่คงตัว)
คุณสมบัติ เป็นผลึกหรือผง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายได้ในกรดอ่อน
การใช้ที่ผิดกฎหมาย เป็นสารอัลคาไลน์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโคเคนเบส
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้ในอุตสาหกรรมสี ยาง พลาสติก
ผลิตกระดาษ ยาฆ่าแมลง หมึก ทำกาว ดินสอสี ใช้ในทางเภสัชกรรม ผลิตยาปฏิชีวนะ ยาลดกรด สารเสริมแคลเซี่ยม เครื่องสำอาง และใช้สำหรับลดความเปรี้ยวออกจากเหล้าองุ่น
กฎหมายควบคุม ยังไม่มีมาตรการควบคุม

                                                                Last updated : มีนาคม 2548
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา