กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลัก ปีพุทธศักราช 2546
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยา
โดยสายด่วนผู้บริโภคกับ อย.

   ศูนย์ข้อมูลกำกับระบบยา
 
 

    สรุปสถานการณ์ยาปลอม
    สถานการณ์ยาปลอมในปัจจุบัน พ.ศ. 2546
       1. Lasix 500 mg
       2. Postinor
       3. Primolut N
       4. Proscar
       5. Viagra

สถานการณ์ยาปลอม ย้อนหลัง

    ข้อมูลการเรียกเก็บยาคืน
    แบบรับเรื่องร้องเรียนการทำผิด
      กฎหมายด้านยาผ่าน internet


    แบบรายงานยาปลอม

    ข้อมูลยาเพิกถอนทะเบียนตำรับ
       และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง


    ข้อแนะนำการสั่งซื้อยามาจำหน่าย

    รายละเอียดแหล่งผลิตยา
      แผนปัจจุบันที่ลักลอบนำเข้า
      โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
ข้อมูล/ ภาพยาไม่มีเลขทะเบียน และยาผิดกฎหมายต่างๆ
  ยาแผนปัจจุบันที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
  ยาแผนปัจจุบันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับ ที่อาจพบในสถานที่ขายยา
  ยาผิดมาตรฐาน ที่อาจพบในสถานที่ขายยา
  ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ที่ไม่มีเลขทะเบียน / ปลอม
  วัตถุออกฤทธิ์ฯปลอม และลักลอบนำเข้าโดยไม่มีเลขทะเบียน
 

Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2003 DRUG CONTROL. All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site กองควบคุมยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home