กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลัก ปีพุทธศักราช 2546
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยา
โดยสายด่วนผู้บริโภคกับ อย.


ติดต่อกองควบคุมยา | Contact Us


  สถานที่ตั้ง

(คลิกที่รูปเพื่อขยายแผนที่)
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489  ติดต่อเจ้าพนักงานตำแหน่งต่างๆ ในกองควบคุมยา

    ผู้อำนวยการกอง
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มพัฒนานโยบายและสารสนเทศ
    กลุ่มต่างประเทศ และกำกับดูแลยา ที่ใช้วิจัยทางคลินิค
    กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
    กลุ่มยาสามัญ Generic
    กลุ่มยาใหม่
    กลุ่มยาแผนไทย ยาจากสมุนไพร
    กลุ่มยาชีววัตถุ
    กลุ่มยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
    กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด
    กลุ่มกำกับดูแลควบคุมการโฆษณายา
    กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านยา วัตถุเสพติด และเครื่องมือแพทย์
    กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

Webmaster
Email: pinpong@fda.moph.go.th Tel: 0-2590-7056ร้องเรียนการทำผิดด้านยา
ติดต่อเรา | Contact Us
ค้นหาช้อมูลโดย Google.com
 
ใช้ค้นหาข้อมูลทั่วไปใน
กระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาเป็นภาษาไทยได้
(ถ้าต้องการค้นเลขทะเบียนยา
: ให้สืบค้นข้อมูล ที่ฐานข้อมูล
ทะเบียนตำรับยาที่เมนูด้านขวา)
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2003 DRUG CONTROL. All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site กองควบคุมยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home