SharePoint

Skip Navigation Linksคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

​ลำดับ​เรื่อง​วันที่ลงนาม​พักใช้ถึงวันที่​Download
​1
ที่ 530/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรื่นรมย์ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 2560​​26 ม.ค. 2561​PDF
2​​ที่ 527/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเมดิซีน แอนด์ เฮลธ์แคร์ กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 2560​​6 ก.พ. 2561PDF​
​3​ที่ 485/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท เจริญทรัพย์ เวชภัณฑ์ จำกัด
15 ก.ย. 2560​18 ม.ค. 2561PDF​
​4​ที่ 484/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
15 ก.ย. 2560​18 ม.ค. 2561PDF​
​5​ที่ 482/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท สมบูรณ์ฟาร์มาซี จำกัด
15 ก.ย. 2560​17 ม.ค. 2561PDF​
6​​ที่ 481/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท โมเดิร์น เมด จำกัด
15 ก.ย. 2560​16 ม.ค. 2561PDF​
​7​ที่ 480/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
15 ก.ย. 2560​16 ม.ค. 2561PDF​
​8​ที่ 479/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด
15 ก.ย. 2560​16 ม.ค. 2561​PDF​
9​​ที่ 397/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรุ้งเจริญฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
​23 ส.ค. 25606 ม.ค. 2561​PDF​
​10​ที่ 396/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านขวัญฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
​23 ส.ค. 256011 ม.ค. 2561​PDF​
1​1​ที่ 33/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านณัฐธยาน์ ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​​11 ก.ค. 60PDF
1​2​ที่ 31/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเภสัชกร-ซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​11 ก.ค. 60PDF
1​3ที่ 26/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสมายดรัก กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​11 ก.ค. 60​PDF
14​ที่ 32/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน วิวัฒน์เภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​12 ก.ค. 60PDF
15​ที่ 27/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาพลอยไพลินฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​12 ก.ค. 60​PDF
16​ที่ 41/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านคลังยา แพทย์-เภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​8 ก.ค. 60​PDF
17​ที่ 537/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้าน
นิรันดร์รัตน์-ธรรมรัตน์ เภสัชกร กรุงเทพมหานคร
​23 พ.ย.59​8 ก.ค. 60PDF
18​ที่ 24/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ดี พลัส เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​16 มิ.ย. 60​PDF​
19​ที่ 20/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ป้องนภัสเภสัช กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​​8 มิ.ย. 60PDF​
20​ที่ 22/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสมัยเจริญเภสัช กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​​8 มิ.ย. 60PDF​
21​ที่ 40/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านกฤษรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร 
​17 ม.ค. 605 มิ.ย. 60​PDF
​22​ที่ 38/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบางรัก เมดิซีน กรุงเทพมหานคร
​17 ม.ค. 60PDF
23​ที่ 37/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบูฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร 
​17 ม.ค. 60​8 มิ.ย. 60PDF​
24​​ที่ 36/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านหนึ่ง หมอยา กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
​25​ที่ 34/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาเอ็มที กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
​26​ที่ 30/2560
เรื่อง พักใช้มบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ยากรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​PDF
27​​ที่ 29/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ยาวิษณุเภสัช  กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​PDF
​28​ที่ 28/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน พัชณพันธ์เภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ธ.ค. 2560​PDF
29​​ที่ 25/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน รักษ์ยาเภสัช กรุงเทพมหานคร
​17 ม.ค. 60PDF
30​ที่ 23/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเพชรรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร 
​17 ม.ค. 60​5 มิ.ย. 60PDF​
31​ที่ 39/2560 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านมุมยา กรุงเทพมหานคร 
​17 ม.ค. 60​5 มิ.ย. 60PDF
32​ที่ 19/2560 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาศิรินธร กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​16 มิ.ย. 60​PDF​
33​ที่ 35/2560 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านวุฒิเภสัช กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​8 มิ.ย. 60PDF​
34​ที่ 21/2560 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านศรีอนันต์ฟาร์มา กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​8 มิ.ย. 60PDF​
35ที่ 584/2559 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านยา กรุงเทพมหานคร 
​27 ธ.ค. 25599 พ.ค. 2560​PDF
36​ที่ 583/2559 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านยา สาขา2 กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2559​9 พ.ค. 2560​PDF
​37​ที่ 538/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน บ้านยา กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย.. 2559​PDF
38​​ที่ 378/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
ร้าน เจ พี ฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
22 ก.ย. 2559​PDF
​39​ที่ 315/2559 
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 109/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรของบริษัท อะกริ เวิลด์ซัพพลาย จำกัด
​10 ส.ค. 2559PDF
40​​ที่ 214/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด
30 พ.ค. 2559​​7 ต.ค. 2559PDF
41​​ที่ 213/2559
เรื่อง พักใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรของบริษัท พราวด์ เคมิคอล จำกัด
​30 พ.ค. 255929 ก.ย. 2559​PDF
​42​ที่ 100/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านพรสุขเภสัช กรุงเทพมหานคร
3 มี.ค. 2559​8 ก.ค. 2559​PDF
​43​ที่ 99/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านส่งเสริมเภสัช กรุงเทพมหานคร
3 มี.ค. 2559​PDF
44
ที่ 195/2558 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านแสงชัยเภสัช กรุงเทพมหานคร
​2 มิ.ย 2558​14 ต.ค. 2558PDF
45
ที่ 367/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเรือนยาห้าสิบสาม
​12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
46
ที่ 368/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสามัคคีเภสัช
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
47
ที่ 369/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านคลังยาสมบัติ์
12 ต.ค 2558
14 มี.ค 2558PDF
48
ที่ 370/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านฟาร์มาซี พลัส
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
49
ที่ 371/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสุขภาพและยา
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
50
​ที่ 372/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรวมยา
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
51
ที่ 373/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านหมอยาห้าสาม
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
52
​ที่ 374/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเพชรสมุทรเภสัช
12 ต.ค 255810 ​มี.ค 2559PDF
53
ที่ 375/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านดี-ดรักส์
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
54
​ที่ 376/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยออายาเภสัช
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
55
ที่ 377/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาวัชสัณห์
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
56
ที่ 378/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยารัตนโรจน์
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
57
ที่ 379/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาชุติญา
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
58
ที่ 380/2558 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของร้านหทัยราฎร์เภสัช
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
59
ที่ 381/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านหมอยา ๒๔
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
60
ที่ 382/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านศิริเวช
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
61
ที่ 383/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท บุญฟาร์ม จำกัด 
12 ต.ค 255816 มี.ค 2558PDF
62
ที่ 384/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอร์ส ซิตี้
12 ต.ค 255816 มี.ค 2558PDF
63​ที่ 419/2553
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณของบริษัท แมทเซ็นเตอร์ จำกัด
​3 ธ.ค 2553PDF

สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link