SharePoint

Skip Navigation LinksHerb

 

การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร

​หัวข้อ​Acobat
1. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร Download


​ ​
​ ​

กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link