SharePoint

Skip Navigation LinksContact

ที่ตั้งสำนักอาหาร

 ที่ตั้ง อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

             88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

             E-mail : food@fda.moph.go.th

 

     สถานที่ตั้งภายในกระทรวง      

map-s.png
หมายเลขโทรศัพท์

​​
      ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสำนักอาหาร 
สอบถามเกี่ยวกับสำนักอาหาร
เบอร์ติดต่อ
1. การขออนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร

0-2590-7320 , 0-2590-7033

มือถือ 086-323-6094

Line ID : foodgmp.pre

2. การขออนุมัติสูตร / ขออนุมัติสเปค0-2590-7207
3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0-2590-7209, 0-2591-8451
4. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์  ดังนี้
      - อาหาร 7 ประเภท (Re-process)   ได้แก่ เครื่องดื่มฯ, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, นมโค, 
        นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์ของนม
      - กาแฟ, เครื่องดื่มเกลือแร่
0-2590-7208, 
มือถือ 086-323-6926
5. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์  ดังนี้
      - นมดัดแปลงสำหรับทารกฯ, อาหารทารก, อาหารสูตรต่อเนื่องฯ
      - อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
      - อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
      - อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ, อาหารทางการแพทย์
​0-2590-7219
6. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
      - วัตถุเจือปนอาหาร
      - วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพอาหาร
      - วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล

0-2590-7220​7. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 3,4,5,6 ข้างต้น(E-submission สบ.7)
​0-2590-7187, 0-2590-7011
8. การขออนุญาตโฆษณาอาหาร0-2590-7356
9. สอบถามเกี่ยวกับการจัดประเภทอาหาร
0-2590-7211
10. การประเมินความปลอดภัยทางอาหารการกล่าวอ้างทางสุขภาพ0-2590-7178 9
11. การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก (Certificate of free sale)0-2590-7177
12การเชื่อมโยงพิกัดอาหารนำเข้า / อาหารทั่วไป0-2590-7176
13. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาต / เช็คเลข อย ผลิตภัณฑ์อาหาร0-2590-7297
14. สายด่วน อย1556
15. ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)0-2590-7354-5
(** กรณีนอกเวลาราชการ สำหรับโทรศัพท์ 0 2590 7354 และ สายด่วน อย 1556 จะมีเทปบันทึกให้ฝากข้อความอัตโนมัติ**)
    ติดต่อสอบถามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงาน
เบอร์โทรติดต่อ
สำนักงาน
เบอร์โทรติดต่อ
สสจ.กระบี่075-611-012-3สสจ.แพร่054-511-145 , 054-621-096
สสจ.กาญจนบุรี034-622-982-3 ต่อ 113สสจ.ภูเก็ต076-212-297 , 076-211-330 ต่อ 204-5
สสจ.กาฬสินธ์043-816-071 , 043-815-418 , 043-811-711 , 043-811-561สสจ.มหาสารคาม043-777-971
สสจ.กำแพงเพชร055-705-197สสจ.มุกดาหาร042-632-026
สสจ.ขอนแก่น043-221-125 ต่อ 121สสจ.แม่ฮ่องสอน053-611-281 , 053-611-324
สสจ.จันทบุรี039-311-166 ต่อ 106 , 039-301-090สสจ.ยโสธร045-724-713-7 , 045-712-233-4
สสจ.ฉะเชิงเทรา038-511-189สสจ.ยะลา 073-212-008
สสจ.ชลบุรี038-273-523 , 038-932-450 , 038-611-389สสจ.ร้อยเอ็ด043-520-177
สสจ.ชัยนาท056-426-191 , 056-405-517-9สสจ.ระนอง077-824-880
สสจ.ชัยภูมิ044-836-826-9 ต่อ 301 , 302สสจ.ระยอง038-967-532
สสจ.ชุมพร077-506-231สสจ.ราชบุรี032-326-268-71 ต่อ 115 , 032-327-607
สสจ.เชียงราย053-910-322 , 053-777-509สสจ.ลพบุรี036-411-386 , 036-421-204-8
สสจ.เชียงใหม่053-222-666 , 053-894-742สสจ.ลำปาง054-323-533 ต่อ 13 , 16
สสจ.ตรัง075-501-036 , 075-501-045 , 075-255-749-52สสจ.ลำพูน053-532-477 ต่อ 120 , 053-532-865-6 ต่อ 120
สสจ.ตราด 039-511-011 , 039-511-860สสจ.เลย042-812-745 , 042-812-754
สสจ.ตาก055-518-109 , 055-518-100สสจ.ศรีสะเกษ045-616-040-6 ต่อ 305
สสจ.นครนายก037-386-402สสจ.สกลนคร042-711-157 ต่อ 1512
สสจ.นครปฐม034-213-279-80 ต่อ 266 , 228สสจ.สงขลา074-323-292
สสจ.นครพนม042-515-766สสจ.สตูล074-711-071 , 074-732-341-2
สสจ.นครราชสีมา044-465-011สสจ.สมุทรปราการ0-2389-5980 ต่อ 109
สสจ.นครศรีธรรมราช075-343-409-10สสจ.สมุทรสงคราม 034-716-888
สสจ.นครสวรรค์056-232-001-6สสจ.สมุทรสาคร 034-871-276-8
สสจ.นนทบุรี0-2950-3071-6 ต่อ 111สสจ.สระแก้ว037-421-051-3 , 037-425-141-6
สสจ.นราธิวาส 073-532-063สสจ.สระบุรี036-211-015 ต่อ 125 , 111
สสจ.น่าน054-774-090 , 054-710-190สสจ.สิงห์บุรี036-511-614 ต่อ 106
สสจ.บึงกาฬ042-492-406สสจ.สุโขทัย055-614-271
สสจ.บุรีรัมย์044-611-562 , 044-617-464สสจ.สุพรรณบุรี035-454-069
สสจ.ปทุมธานี0-2581-6454 ต่อ 405สสจ.สุราษฎร์ธานี077-283-703 
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์032-603-760สสจ.สุรินทร์044-518-402-4 ต่อ 217 , 219
สสจ.ปราจีนบุรี037-211-626 , 037-211-627สสจ.หนองคาย042-422-906
สสจ.ปัตตานี073-336-225สสจ.หนองบัวลำภู042-312-049 ต่อ 115
สสจ.พะเยา054-409-144 , 054-409-146สสจ.อยุธยา035-322-011
สสจ.พังงา076-412-042 , 076-411-169 , 076-412-046 , 076-411-170สสจ.อ่างทอง035-614-252
สสจ.พัทลุง074-612-748 สสจ.อำนาจเจริญ045-451-890 , 045-511-185 , 045-451-512-3
สสจ.พิจิตร056-611-288 ต่อ 127สสจ.อุดรธานี042-221-678
สสจ.พิษณุโลก055-252-052 ต่อ 810 , 811 , 055-225-078สสจ.อุตรดิตถ์055-416-454
สสจ.เพชรบุรี032-425-286สสจ.อุทัยธานี056-571-007 , 056-511-565 , 056-512-127
สสจ.เพชรบูรณ์056-721-546สสจ.อุบลราชธานี045-261-864​


สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016