SharePoint

Skip Navigation LinksFood_catagorise

​การจัดประเภทอาหาร

         โทร. 0-2590-7211 
​ช่องทางการปรึกษาการจัดประเภทอาหาร


​ ​1. จัดทำหนังสือหารือประเภทอาหาร พร้อมแนบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามแบบฟอร์มจัดประเภทอาหาร โดย
​1.1​ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 218 หรือ
1.2​​ส่งไปษณีย์มาที่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์  ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. คลินิกจัดประเภทอาหาร (กรณีไม่ซับซ้อน) ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี​ ​
​เวลา 8.30 - 16.30 น. (รับบัตรคิวได้ถึง 15.30 น.) โปรดเตรียมเอกสาร 2 ชุดต่อ 1 ผลิตภัณฑ์
​ยื่น ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 4
3. ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2590 7211​ ​

 

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016