SharePoint

Skip Navigation LinksKM_ca-info

ca-info_B.fw.png

GMP ​ ​
gmp_01.jpggmp_02.jpggmp_03.jpg
​คุณควรรู้จักการดูแลขั้นพื้นฐานเพื่อผลต่อสุขอนามัยอาหารที่ดี​เราจะดูแลรักษาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างไร​​การตรวจสอบด้วยตนเองใครๆ ก็ทำได้
gmp_04.jpggmp_05.jpg
gmp_06.jpg
อะไรคือข้อควรปฏิบัติการขายที่ดี​สนับสนุนการอนามันอาหารแก่ผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย (ดีกว่าปฏิบัติเองอยู่คนเดียว)​​อย่าคาดหวังอะไรมากนักกับตู้เย็น
สุขอนามัยอาหาร ​ ​
eat_01.jpgeat_02.jpgeat_03.jpg
​Bacillus Cereus มีความสัมพันธ์อันดีกับอาหารที่เหลือ​Botulinum คือเชื้อที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษที่น่ากลัวที่สุดในโลก​​​อย่าลืม Clostriduim WelchII
eat_04.jpgeat_05.jpg
eat_06.jpg
​​NagVibrio เป็นพี่น้องกับอหิวาต์​กำจัดหนูและแมลงสาบ​คุณดื่มน้ำดิบในธรรมชาติหรือเปล่า
eat_07.jpgeat_08.jpg
eat_09.jpg
ถึงแม่อยู่ในอุณหภมิต่ำ​เชื้อโรคบางชนิดก็เพิ่มขึ้นได้​​​​พยาธิเปรียบเหมือนนักบริโภค​​​ระวังเชื้อรา
eat_10.jpg
ระหว่าง​​อาหารแช่แข็งกับอาหารแช่เย็นแตกต่างกันอย่างไร


สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016