SharePoint

Skip Navigation Linkscontact-fda

contact-0.fw.png
contact-1.fw.png
contact-2.fw.png

phone-1.fw.png ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสำนักอาหาร

​​สอบถามเกี่ยวกับสำนักอาหาร​เบอร์ติดต่อ
​1. การขออนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหารphone-icon1.fw.png0-2590-7320 , 
        0-2590-7033

​2. การขออนุมัติสูตร / ขออนุมัติสเปค​​phone-icon1.fw.png0-2590-7207
​​3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารphone-icon1.fw.png​0-2590-7209,
        0-2591-8451
​4. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์  ดังนี้
  • อาหาร 7 ประเภท (Re-process) ได้แก่ เครื่องดื่มฯ, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์ของนม
  • กาแฟ ,เครื่องดื่มเกลือแร่
phone-icon1.fw.png0-2590-7208

5. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
  • นมดัดแปลงสำหรับทารกฯ, อาหารทารก, อาหารสูตรต่อเนื่องฯ
  • อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  • อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
  • อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ, อาหารทางการแพทย์
phone-icon1.fw.png​0-2590-7219
​6. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
  • วัตถุเจือปนอาหาร
  • วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหาร
  • วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล
phone-icon1.fw.png​0-2590-7220
​7. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 3,4,5,6 ข้างต้น (E-submission สบ.7)phone-icon1.fw.png​0-2590-7187,
        0-2590-7011
​8. การขออนุญาตโฆษณาอาหารphone-icon1.fw.png0-2590-7356
​9. สอบถามเกี่ยวกับการจัดประเภทอาหารphone-icon1.fw.png​0-2590-7211
​​10. การประเมินความปลอดภัยทางอาหาร, การกล่าวอ้างทางสุขภาพphone-icon1.fw.png0-2590-7178 - 9
​11. การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก (Certificate of free sale)​​phone-icon1.fw.png0-2590-7177
​12. ระบบเลขเสมือน ( FM,FG )phone-icon1.fw.png0-2590-7176
​​13. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาต / เช็คเลข อย ผลิตภัณฑ์อาหาร phone-icon1.fw.png0-2590-7297
​14. สายด่วน อย.phone-icon1.fw.png1556
​15. ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)phone-icon1.fw.png0-2590-7354-5
(** กรณีนอกเวลาราชการ สำหรับโทรศัพท์ 0 2590 7354 และ สายด่วน อย 1556 จะมีเทปบันทึกให้ฝากข้อความอัตโนมัติ**)

สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016