Website FDA Google
 
 | หน้าหลัก  | ผู้บริหาร อย.  | วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  | Web Mail   24 ตุลาคม 2557    เวลา :   16 : 28       English Version
 
: : : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - กระทรวงสาธารณสุข: : :
เมนูหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเมนู
ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่าย อย.
ปฏิทินกิจกรรม
ก่อนหน้า ตุลาคม 2557 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
24 ตุลาคม 2557
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เวลานี้
17 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
รับสมัครสอบพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
 
 
ข่าว อย. กิจกรรม โครงการพิเศษ OSSC Hot Issue พัฒนาระบบราชการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ บุคลากร
แถลงการณ์ร่วม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ เครือข่ายวิชาชีพเภ...
จากกรณีที่เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม มีความกังวลและห่วงใยในผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาระสำคัญใน (ร่าง) พ.ร.บ. ยา ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้วเสร็จ จึงมีการเสนอปัญหาข้อบกพร่องของ (ร่าง) พ.ร.บ. ยา ดังกล่าว จำนวน 8 ประเด็นมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเข้าสู่กระบวนการทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. ยา ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้วเสร็จ ก่อนที่จะเสนอกระทรวงสาธารณสุขในการให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในขั้นตอนต่อไป
อ่านต่อ
อย. ออกประกาศฯ การแสดงฉลากของอาหารใ...
อย.ให้ความสำคัญกับฉลากอาหาร โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่องการแสดงฉลากขอ...
อ่านต่อ
ลุยต่อเนื่อง อย. ร่วมมือ บก.ปคบ. บุ...
ต้อนรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลุยต่อไม่เลิก อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. บุกจับแหล่งผลิตและขายเครื่องสำอางผิดกฎ...
อ่านต่อ
 
อย. ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2557 จาก ก.พ...
อย. ถกร่วมผู้แทนวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประเด็นร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใ...
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โท...
ภาพข่าวงานประชุม The Inter-Sessional Meeting of ACCSQ TMHS P...
ภาพข่าวกิจกรรมคณะผู้บริหาร อย.เยี่ยมชมผลงานรณรงค์ “ลดเค็ม ลด...
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเชื้ออีโบล่าได้ที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใ...
ผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับประจำเดือนสิงหาคม 2557 ตามพระรา...
[ อ่านทั้งหมด ]    

   ยา
- (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....ที...
- การประชุม10th WSMI AP Regional Conf...
- "รายการสิทธิบัตรยาจากฐานข้อมูลของกร...
- VARIATION GUIDELINE
อ่านทั้งหมด
 
   เครื่องสำอาง
- การสืบค้นเครื่องสำอางอันตรายที่ อย....
- "คู่มือการพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำ...
อ่านทั้งหมด 
 
   วัตถุเสพติด
- การบันทึกข้อมูลรายงานในระบบโลจิสติก...
- หนังสือเวียนสสจ.ที่ สธ 1003.3/ว505 ...
- ขั้นตอนยืนยันข้อมูลพิกัดรหัสสถิติผล...
- Guidance for Travellers under Treat...
อ่านทั้งหมด 
   อาหาร
- ประกาศฯ(ฉบับที่361) เรื่องอาหารที่ม...
- ประกาศฯ(ฉบับที่360) เรื่องสตีวีออลไ...
- ประกาศฯ(ฉบับที่359) เรื่องซัยคลาเมต
- ประกาศฯ(ฉบับที่358) เรื่องกำหนดอาหา...
อ่านทั้งหมด 
 
   เครื่องมือแพทย์
- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ถุงบรรจุโลหิต...
- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง "ถุงมือสำหรับ...
อ่านทั้งหมด 
 
   วัตถุอันตราย
- เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผล...
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิต นำเข้า หรื...
- พิกัด รหัสสถิติวัตถุอันตราย
- เริ่มแล้วการต่ออายุใบรับแจ้ง/ใบอนุญ...
อ่านทั้งหมด 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000
Copyright © 2010 | Webmaster | ร้องเรียน อย. | Site Map | ติดต่อเรา
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี