Website FDA Google
 
 | หน้าหลัก  | ผู้บริหาร อย.  | วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  | Web Mail   22 ธันวาคม 2557    เวลา :   21 : 10       English Version
 
: : : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - กระทรวงสาธารณสุข: : :
เมนูหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเมนู
ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่าย อย.
ปฏิทินกิจกรรม
ก่อนหน้า ธันวาคม 2557 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
22 ธันวาคม 2557
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เวลานี้
17 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
ข่าว อย. กิจกรรม โครงการพิเศษ OSSC Hot Issue พัฒนาระบบราชการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ บุคลากร
อย. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขพร้อมแ...
อย. จัดประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงและ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง พร้อมแจ้งนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางผสมสมุนไพร และชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อรับตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและรับทราบนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางผสมสมุนไพร อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติในระดับสากล
อ่านต่อ
อย.เผยเพิกถอนยาที่มีส่วนผสมของ PPA ...
อย.แจงกรณีข้อความส่งต่อทาง Line เกี่ยวกับการเพิกถอนยาฟีนิลโปรปาโนลามีน (PPA) เผยเป็นเรื่องเก...
อ่านต่อ
สธ. เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ล็อตที่...
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 กระทรวงสาธารณสุขเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 44 ณ ศู...
อ่านต่อ
 
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดก่อนนำไปเผา อย่างโปร่งใส
อย. จัดประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ชี้แจงแนวทางการกำก...
ระบบ e-Logistics งานด่านอาหารและยา ขัดข้อง อยู่ระหว่างดำเนิน...
ต้อนรับปีใหม่ อย. คุมเข้มกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงฉลากอาหารรวม...
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเชื้ออีโบล่าได้ที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใ...
ผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ตามพระ...
[ อ่านทั้งหมด ]    

   ยา
- ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ที่สำ...
- "รายการสิทธิบัตรยาจากฐานข้อมูลของกร...
- VARIATION GUIDELINE
อ่านทั้งหมด
 
   เครื่องสำอาง
- รับฟังความคิดเห็น(ร่าง)กฎหมายด้านเค...
- การสืบค้นเครื่องสำอางอันตรายที่ อย....
- "คู่มือการพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำ...
อ่านทั้งหมด 
 
   วัตถุเสพติด
- การบันทึกข้อมูลรายงานในระบบโลจิสติก...
- หนังสือเวียนสสจ.ที่ สธ 1003.3/ว505 ...
- ขั้นตอนยืนยันข้อมูลพิกัดรหัสสถิติผล...
- Guidance for Travellers under Treat...
อ่านทั้งหมด 
   อาหาร
- ประกาศฯ(ฉบับที่361) เรื่องอาหารที่ม...
- ประกาศฯ(ฉบับที่360) เรื่องสตีวีออลไ...
- ประกาศฯ(ฉบับที่359) เรื่องซัยคลาเมต
- ประกาศฯ(ฉบับที่358) เรื่องกำหนดอาหา...
อ่านทั้งหมด 
 
   เครื่องมือแพทย์
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภ...
- เชิญประชุม (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ อา...
- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ถุงบรรจุโลหิต...
- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง "ถุงมือสำหรับ...
อ่านทั้งหมด 
 
   วัตถุอันตราย
- ขอให้แจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายห...
- หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิต นำเ...
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิต นำเข้า หรื...
- พิกัด รหัสสถิติวัตถุอันตราย
อ่านทั้งหมด 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000
Copyright © 2010 | Webmaster | ร้องเรียน อย. | Site Map | ติดต่อเรา
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี
Xเลือกดูข้อมูล
>> ดูข้อมูลทั้งหมด
>> ข่าว อย.
>> บทแถลงข่าว
>>ข่าวผลการดำเนินคดี