ตัวอย่างในการค้นหา

ผลิตภัณฑ์อาหาร เลขใบสำคัญ 10-3-XXXXX-X-XXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ขนมแสนอร่อย"

ผลิตภัณฑ์ยา เลขใบสำคัญ 1C54/60 หรือ ค้นหาด้วยชื่อการค้าเช่น "ยาตราเมดิคอล"

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขใบสำคัญ K57/29 หรือ ค้นหาด้วยชื่อการค้าเช่น "เต็งเข่วสีดงอี้"

ผลิตภัณฑ์วัตุอันตราย เลขใบสำคัญ 1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ยาฉีดปลวก"

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 10-X-XXXXXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "แป้งแป้ง"

ผลิตภัณฑ์ยาเสพติด 23 10/47 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ทรานส์"

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผ.1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "เครื่องบดกระดูก" หรือ เลขใบสำคัญ xx-x-x-x-xxxxxxx

สถานที่ยา ค้นหาด้วยชื่อเช่น "ฟาร์มาซีเภสัช"

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบสำคัญ/ใบอนุญาต ชื่อผลิตภัณฑ์ ไทย-อังกฤษ ชื่อผู้รับอนุญาต New Code สถานะ
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 12-4-00262-6-0088 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมป๊อปปิ้งแคนดี้รสเชอร์รี่) / CRACK UPS (Cherry Flavor Popping Candy) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต U1FE00012121240026260088C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 12-4-00262-6-0089 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมป๊อปปิ้งแคนดี้รสแอปเปิลเขียว) / CRACK UPS (Green Apple Flavor Popping Candy) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต U1FE00012121240026260089C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 12-4-00262-6-0090 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมป๊อปปิ้งแคนดี้รสองุ่น) / CRACK UPS (Grape Flavor Popping Candy) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต U1FE00012121240026260090C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 12-4-00262-6-0091 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมป๊อปปิ้งแคนดี้รสสตรอเบอร์รี่) / CRACK UPS (Strawberry Flavor Popping Candy) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต U1FE00012121240026260091C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0018 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่) / Crack-ups (Strawberry Flavor Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660018C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0052 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่) / CRACK UPS (Strawberry Flavored Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660052C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0053 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นแอปเปิ้ลเขียว) / CRACK UPS (Green Apple Flavored Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660053C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0054 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นเชอร์รี่) / CRACK UPS (Cherry Flavored Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660054C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0055 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นองุ่น) / CRACK UPS (Grape Flavored Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660055C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
ประเภทผลิตภัณฑ์ CAT_NO ใบสำคัญ/ใบอนุญาต ชื่อผลิตภัณฑ์ ไทย-อังกฤษ ชื่อทางการค้า ชื่อผู้รับอนุญาต รายละเอียดสินค้า New Code สถานะ
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 12-4-00262-6-0088 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมป๊อปปิ้งแคนดี้รสเชอร์รี่) / CRACK UPS (Cherry Flavor Popping Candy) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต U1FE00012121240026260088C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 12-4-00262-6-0089 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมป๊อปปิ้งแคนดี้รสแอปเปิลเขียว) / CRACK UPS (Green Apple Flavor Popping Candy) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต U1FE00012121240026260089C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 12-4-00262-6-0090 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมป๊อปปิ้งแคนดี้รสองุ่น) / CRACK UPS (Grape Flavor Popping Candy) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต U1FE00012121240026260090C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 12-4-00262-6-0091 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมป๊อปปิ้งแคนดี้รสสตรอเบอร์รี่) / CRACK UPS (Strawberry Flavor Popping Candy) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต U1FE00012121240026260091C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0018 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่) / Crack-ups (Strawberry Flavor Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660018C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0052 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่) / CRACK UPS (Strawberry Flavored Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660052C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0053 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นแอปเปิ้ลเขียว) / CRACK UPS (Green Apple Flavored Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660053C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0054 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นเชอร์รี่) / CRACK UPS (Cherry Flavored Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660054C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
อาหาร (สบ.5/สบ.7) 74-4-01546-6-0055 แคร็ก อัพส์ (ลูกอมกลิ่นองุ่น) / CRACK UPS (Grape Flavored Candy) บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด U1FE00074127440154660055C สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่)
เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต ชื่อสถานที่ ที่อยู่ สถานะ Newcode
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00012121240026260088C
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00012121240026260089C
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00012121240026260090C
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00012121240026260091C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660018C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660052C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660053C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660054C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660055C
เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต ชื่อสถานที่ ที่อยู่ สถานะ Newcode
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00012121240026260088C
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00012121240026260089C
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00012121240026260090C
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี. ไทยอิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00012121240026260091C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660018C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660052C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660053C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660054C
บริษัท เจ เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด สถานะผลิตภัณฑ์(คงอยู่)\ สถานะสถานที่ (คงอยู่) U1FE00074127440154660055C

ไม่มีข้อมูลที่ค้นหา