ตัวอย่างในการค้นหา

ผลิตภัณฑ์อาหาร เลขใบสำคัญ 10-3-XXXXX-X-XXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ขนมแสนอร่อย"

ผลิตภัณฑ์ยา เลขใบสำคัญ 1C54/60 หรือ ค้นหาด้วยชื่อการค้าเช่น "ยาตราเมดิคอล"

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขใบสำคัญ K57/29 หรือ ค้นหาด้วยชื่อการค้าเช่น "เต็งเข่วสีดงอี้"

ผลิตภัณฑ์วัตุอันตราย เลขใบสำคัญ 1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ยาฉีดปลวก"

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 10-X-XXXXXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "แป้งแป้ง"

ผลิตภัณฑ์ยาเสพติด 23 10/47 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ทรานส์"

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผ.1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "เครื่องบดกระดูก" หรือ เลขใบสำคัญ xx-x-x-x-xxxxxxx

สถานที่ยา ค้นหาด้วยชื่อเช่น "ฟาร์มาซีเภสัช"

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบสำคัญ/ใบอนุญาต ชื่อผลิตภัณฑ์ ไทย-อังกฤษ ชื่อผู้รับอนุญาต New Code สถานะ
เครื่องมือแพทย์ 66-2-1-2-0010931 เรเดียสซ์ โวลูม แอดเวนแทจ / Radiesse Volume Advantage Injectable Implant Radiesse Volume Advantage Injectable Implant บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด U1MR0001026610029380000011C คงอยู่
เครื่องมือแพทย์ 66-2-1-2-0010922 เรเดียสซ์ พลัส ลิโดเคน / Radiesse (+) Lidocaine Injectable Implant Radiesse (+) Lidocaine Injectable Implant บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด U1MR000102669872220000011C คงอยู่
ประเภทผลิตภัณฑ์ CAT_NO ใบสำคัญ/ใบอนุญาต ชื่อผลิตภัณฑ์ ไทย-อังกฤษ ชื่อทางการค้า ชื่อผู้รับอนุญาต รายละเอียดสินค้า New Code สถานะ
เครื่องมือแพทย์ 8071M27K1 66-2-1-2-0010931 เรเดียสซ์ โวลูม แอดเวนแทจ / Radiesse Volume Advantage Injectable Implant Radiesse Volume Advantage Injectable Implant Radiesse Volume Advantage Injectable Implant บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด - U1MR0001026610029380000011C คงอยู่
เครื่องมือแพทย์ 8063M27K1 66-2-1-2-0010922 เรเดียสซ์ พลัส ลิโดเคน / Radiesse (+) Lidocaine Injectable Implant Radiesse (+) Lidocaine Injectable Implant Radiesse (+) Lidocaine Injectable Implant บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ้างอิงเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม identifier ที่แนบเพิ่มเติม U1MR000102669872220000011C คงอยู่
เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต ชื่อสถานที่ ที่อยู่ สถานะ Newcode
บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด คงอยู่ U1MR0001026610029380000011C
บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด คงอยู่ U1MR000102669872220000011C
เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต ชื่อสถานที่ ที่อยู่ สถานะ Newcode
บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด คงอยู่ U1MR0001026610029380000011C
บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด คงอยู่ U1MR000102669872220000011C

ไม่มีข้อมูลที่ค้นหา