ประชาสัมพันธ์

Article-RedLine
Article-news-icon

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ

เรื่องการบันทึกข้อมูล รายงานข้อมูลในระบบโลจิสติกส์สำหรับผู้นำเข้า - ผลิต - ขาย/จำหน่าย วัตถุเสพติด สอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร 02 590 7771-3

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

รายชื่อผู้ผลิต / นำเข้า ที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มีซูโด-อีเฟดรีนเป็นส่วนผสม

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาต

เรื่อง การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2558

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

คู่มือนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านรายละเอียด


ภาพกิจกรรม

Article-RedLine

กฎหมายสำคัญ / กฎหมายออกใหม่

Article-RedLine