ประกาศรับสมัครงาน
data ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างเหมา) กลุ่มการจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
data กลุ่มการจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2563)
data ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการฯ จำนวน 1 อัตรา (ปิดรับสมัครวันที่ 10 เมษายน 2563)