ที่อยู่ :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 7000 โทรสาร : 0 2590 7116 อีเมล : saraban@fda.moph.go.th
แผนที่ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา