แบบฟอร์ม

Article-Line
form-icon

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย (ตส.9(55))

อ่านรายละเอียด

form-icon

แบบรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตัวชี้วัด คบส.)

อ่านรายละเอียด

form-icon

แบบรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย (Primary GMP) ที่มีในแต่ละจังหวัด

อ่านรายละเอียด


UPDATE กิจกรรม

Article-Line
sec3-icon

ภาพการตรวจติดตามสถานประกอบการต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Primary GMP ทั่วประเทศ ปี 2558

อ่านรายละเอียด

sec3-icon

ภาพอบรมการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามเกณฑ์ Primary GMP ในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

อ่านรายละเอียด

sec3-icon

รูปการออกบูธประชาสัมพันธ์กฏหมาย Primary GMP ในงานเทศการอาหาร OTOP และผลไม้ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 56

อ่านรายละเอียด

sec3-icon

รูปการอบรบเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการทีม Primary GMP" ภายใต้โครงการ 1ทีม1อำเภอ สี่ภาค

อ่านรายละเอียด

sec3-icon

สไลด์การอบรบเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการทีม Primary GMP" ภายใต้โครงการ 1ทีม 1อำเภอ

อ่านรายละเอียด

sec3-icon

ภาพบรรยากาศงาน "Primary GMP Day" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556

อ่านรายละเอียด