ประชาสัมพันธ์

Article-RedLine
Article-news-icon

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ

เรื่องการบันทึกข้อมูล รายงานข้อมูลในระบบโลจิสติกส์สำหรับผู้นำเข้า - ผลิต - ขาย/จำหน่าย วัตถุเสพติด สอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร 02 590 7771-3

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

รายชื่อผู้ผลิต / นำเข้า ที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มีซูโด-อีเฟดรีนเป็นส่วนผสม

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาต

เรื่อง การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2558

อ่านรายละเอียด

Article-news-icon

คู่มือนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านรายละเอียด


ภาพกิจกรรม

Article-RedLine
14
Feb
2559

กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติดและสารตั้งต้น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่าง วันที่ 28-29 มกราคม 2559ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

อ่านรายละเอียด

16
Sep
2558

กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาการกำกับดูแลเฮมพ์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

25
Dec
2558

กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติด ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด


กฎหมายสำคัญ / กฎหมายออกใหม่

Article-RedLine