SharePoint

Skip Navigation LinksT3Sitemap

​​

  แผนผังเว็บไซต์
 
 
[ หน้าหลัก ]
 
 
[ ข้อมูลเผยแพร่ ]
 • ข้อมูลกฏหมาย
 • พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
  กฎกระทรวง
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  ประกาศคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
  คำสั่งคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์
                                                             
   
 • การขออนุญาต
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
   - เลนส์สัมผัส
   - ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี
                                                              ​
 • HARMONIZATION
 • ASEAN HARMONIZATION
  ASIAN HARMONIZATION
 • รายงานอาการไม่พึงประสงค์
 •  
     
      
   
    ​​

  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

  webmail-link
  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3