SharePoint

Skip Navigation Linkstest_kit_covid19

รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับโควิด 19 (COVID-19) 

ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ท่านสามารถค้นหาชุดตรวจโควิดได้จากระบบสืบค้น
FDA ATK (moph.go.th) 
หรือค้นตามประเภทชุดตรวจข้างล่าง
สีน้ำเงิน.png

ชุดตรวจ ATK Home Use


ชุดตรวจ ATK (Professional use)


ชุดตรวจโควิดอื่น ๆ

รายชื่อ
โฆษณาชุดตรวจ ATK Self Test


รายชื่อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์


รายชื่อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว 

(Fingertip Pulse Oximeter)

ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว 
(Fingertip Pulse Oximeter)
​ ​*** หากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารายใดไม่พบข้อมูล ***
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
ท่านสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้  โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

รายชื่อเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator)
ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เครื่องผลิตออกซิเจน 
(Oxygen Concentrator)

​ ​​*** หากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารายใดไม่พบข้อมูล ***
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
ท่านสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้  โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

webmail-link
  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3