SharePoint

Skip Navigation Linksกฎหมายยา

กฎหมายยา
กฎหมายยา


7. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
         - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา
         - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
8. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
         - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง พักใช้ใบอนุญาต
         - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาต


กฎหมายอื่นๆที่น่าสนใจกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อเรา

webmail-link