SharePoint

Skip Navigation LinksHerb

 

การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร

​หัวข้อ​Acobat
1. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร Download


​ ​
​ ​

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : drug-sarabun@fda.moph.go.th

webmail-link