SharePoint

Skip Navigation LinksLaw7.1-Order-Edit

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข - แก้ไขทะเบียนตำรับยา
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข : แก้ไขทะเบียนตำรับยา

ลำดับ​คำสั่งที่​ชื่อเรื่องDownloadวันที่ลงนาม​วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา​วันครบกำหนด




​54​1145/2562แก้ไขทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยานีโอมัยซิน (Neomycin) แบซิเทรซิน (Bacitracin) หรือไทโรทริซิน (Tyrothricin)
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ)
PDF​17 ต.ค. 2562​​1ธ.ค62​15 มิ.ย. 63
​53860/2562​​แก้ไขทะเบียนตำรับยากลุ่มยารักษาวัณโรค
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF​26 ก.ค. 2562​2 ก.ย. 62
​2 มี.ค. 63
​52576/2562​​เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำหรับยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotomine) เป็นส่วนประกอบสำหรับไมเกรน (Migraine)
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ)
PDF​27 พ.ค. 2562​10 ก.ค. 626 ม.ค. 63
​51​615/2562​แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณและยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณรูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์
(ให้แล้วเสร็จภายใน 450 วัน นับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้)
PDF​31 พ.ค. 2562​27 มิ.ย. 62​20 ก.ย. 63
50279/2562​​แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีข้อบ่งใช้แก้ท้องเสีย ชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์ ที่มีส่วนประกอบของยาฟูราโซลิโดน (Furazolidone) นีโอมัยซิน (Neomycin) หรือ ไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) รวมถึงชื่อสามัญทางยาอื่นที่หมายถึงยาไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF​25 ก.พ. 2562​10 ก.ค. 62​​7 ม.ค. 63
​49193/2562 ​​แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจร
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF​8 ก.พ. 256210 เม.ย. 62​​8 ต.ค. 62
​48204/2562​​​แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน (ฉบับที่ 2)
(ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เมษายน 2562)
PDF​12 ก.พ. 2562​20 ก.พ. 62​3 เม.ย. 62
​471510/2561​​แก้ไขทะเบียนตำรับยาเซทิไรซีนรูปแบบเม็ด (Cetirizine tablet)
(ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF28 พ.ย. 256112 ก.พ. 62​​12 ก.พ. 63
​461419/61​​แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจร
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF​8 พ.ย. 2561​​26 ธ.ค. 61​25 มิ.ย. 62
​45817/2561​​แก้ไขทะเบียนตำรับยาพิเพอราซีน (Piperazine) ตำรับยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF​​20 มิ.ย. 2561​13 ก.ค. 61​10 ม.ค. 62
​44455/2561​​แก้ไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2)
(ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF​18 เม.ย. 2561​24 เม.ย. 61​26 เม.ย. 62
​43
​427/2561​แก้ไขทะเบียนตำรับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของยาฟีนาโซไพริดีน(Phenazapyridine) ชนิดรับประทาน
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF​4 เม.ย.2561​24 เม.ย. 61​22 ต.ค. 61
​42​352/2560แก้ไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน
(ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษา)
PDF10 มี.ค. 2560​24 เม.ย. 60​​25 เม.ย. 61
41​329/2560​แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน
(ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF​20 ก.พ. 2560​4 เม.ย. 60​4 เม.ย. 61
40​2346/2559แก้ไขทะเบียนตำรับยา Ketonazole ชนิดรับประทาน​
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF19 ธ.ค 2559​13 ม.ค. 59​​12 ก.ค. 60
39293/2559​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรผสม Cyproterone acetate และ Ethinyl estradiol

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF8 ก.พ 2559​​19 มี.ค. 59​15 ก.ย. 59
381636/2558​

แก้ไขทะเบียนตำรับยารามิพริล (Ramipril)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF28 ก.ย 2558​​28 ก.ย. 58​9 พ.ค. 59
371056/2558​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช[Hydroxyethyl starch (HES)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา)

PDF29 มิ.ย 2558​4 ส.ค. 58​​4 ส.ค. 59
361113/2557​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีแคลซิโทนิน (Calcitonin) เป็นส่วนประกอบ

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF​25 ส.ค 2557​22 ต.ค. 57​20 เม.ย. 58
35450/2557​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรนิโคลซาไมด์ (Niclosamide) และฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF31 มี.ค 2557​16 พ.ค. 57​​17 พ.ค. 58
34​942/2556

แก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetinชนิด alfaและ beta (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 159ง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF26 มิ.ย 2556​18 พ.ย. 56​​19 พ.ย. 57
33​1679/2555

แก้ไขทะเบียนตำรับยาไนมิซุไลด์ (Nimesulide)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF13 พ.ย 2555​25 ธ.ค. 55​​23 เม.ย. 56
32260/2555​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาโอมีพราโซลชนิดแคปซูล (Omeprazole Capsules)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF17 ก.พ 255526 มี.ค. 55​​23 ก.ย. 55
312131/2553

แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ

(ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่คำสั่งฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF25 พ.ย 2553​​29 ธ.ค. 53​30 ธ.ค. 55
30986/2553​

แก้ไขทะเบียนตํารับยา สูตรผสมนิโคลซาไมด์ (Niclosamide) และฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein)

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF20 พ.ค 2553​23 มิ.ย. 53​20 ธ.ค. 53
29​1269/2552

แก้ไขทะเบียนตํารับยาสำหรับสัตว์ที่มียาอะซิโพรมาซีน (Acepromazine) เป็นส่วนประกอบ

(ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF​8 ก.ย 2552​2 เม.ย. 53​1 มิ.ย. 53
28​1114/2552

แก้ไขทะเบียนตํารับยาแอสไพรินด้านคุณภาพมาตราฐาน

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF20 ส.ค 2552​26 มี.ค. 53​​27 มี.ค. 54
27857/2551​

แก้ไขทะเบียนตํารับยาที่มีแอสไพรินเป็นส่วนประกอบ

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 365 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF14 ส.ค 2551​​17 ต.ค. 51​16 ต.ค. 52
26​390/2551

แก้ไขทะเบียนตำรับยาให้ กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF8 เม.ย 2551​​16 มิ.ย. 51​16 มิ.ย. 52
-​-

หลักเกณฑ์การยื่นขอแก้ไขทะเบียนตํารับยา ให้กําหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)

PDF​7 พ.ค 255114 ม.ค. 52​​14 ม.ค. 53
251106/2550​

แก้ไขทะเบียนตํารับยาไบซาโคดิล (Bisacodyl) ชนิดรับประทานออกฤทธิ์ทันที

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF​7 พ.ย 255025 ม.ค. 51​​24 ก.ค. 51
24​718/2550

แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรผสมอัลโลพูรินอล (Allopurinol) และเบนซ์โบรมาโรน (Benzbromarone)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF10 ส.ค 2550​2 มิ.ย. 51​​29 พ.ย. 51
23547/2549​

แก้ไขทะเบียนตำรับยา (ให้ตัดข้อบ่งใช้ในการรักษาสิว ออกตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาชนิดใช้ภายนอกที่มีสเตอรอยด์เป็นส่วนประกอบ จำนวน 13 ตำรับ)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF14 มิ.ย 2549​​19 ก.ค. 49​15 ม.ค. 50
22309/2546​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาฉีดปราศจากเชื้อที่มีจุกยางเป็นส่วนประกอบของภาชนะบรรจุยา

(ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF27 มี.ค 2546​11 เม.ย. 46​​8 ต.ค. 46
21​179/2546

แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี ยาซีซาไพรด์ (Cisapride) เป็นส่วนประกอบอยู่

(ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF​11 ก.พ 254628 ก.พ. 46​​29 พ.ค. 46
201140/2543​

แก้ไขทะเบียนตำรับ ซึ่งมียาฟีนิลโปรปาโนลามีน (Phenylpropanolamine)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF14 ธ.ค 254319 ธ.ค. 43​​16 มิ.ย. 44
191037/2543​

แก้ไขทะเบียนตำรับยากลุ่มยาเม็ดคุมกำเนิดหลังร่วมเพศที่ประกอบด้วยโปรเจสโตเจน (Progestogen High Dose) 

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF​15 พ.ย 254327 ธ.ค. 43​​24 มิ.ย. 44
18213/2540​

แก้ไขทะเบียนตำรับยากลุ่มยาเม็ดคุมกำเนิดหลังร่วมเพศที่ประกอบด้วยโปรเจสโตเจนในขนาดสูง (Progestogen High Dose)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF​12 มี.ค 254015 พ.ค. 40​​11 พ.ย. 40
17​71/2540

แก้ไขทะเบียนตำรับยาเทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) ให้กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

PDF24 ม.ค 2540​15 เม.ย. 40​12 ต.ค. 40
16​184/2539

เพิกถอนคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 439/2537 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2537 เรื่องแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาหรือยาควบคุมพิเศษให้มีชื่อสามัญทางยาในฉลากและเอกสารกำกับยา

(คำสั่งฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

PDF13 มี.ค 2539​18 เม.ย. 3918 เม.ย. 39
15598/2537​

แก้ไขทะเบียนตำรับยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน (Migraine) ที่มีเออร์กอตอัลคาลอยด์ (Ergot Alkaloids) เป็นส่วนประกอบ

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)

PDF26 ส.ค 2537-​​22 ก.พ. 38
14​51/2537แก้ไขทะเบียนตำรับยาผสมที่ประกอบด้วยไดไพโรน (Dipyrone) กับยาแก้เกร็ง (Antispasmodic Drug)​
(ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF19 ม.ค. 2537​19 ม.ค. 37​​18 ก.ค. 37
13439/2537​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษให้มีสามัญทางยาในฉลากและเอกสารกำกับยา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) (ขยายระยะเวลาให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศาปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 439/2537 ลง วันที่ 29 มิถุนายน 2537 จาก 240 วัน ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2538 เป็นต้นไป)

PDF​29 มิ.ย 253718 ส.ค. 37​​16 เม.ย. 38
12309/2537​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษให้มีชื่อสามัญทางยาในฉลากและเอกสารกำกับยา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)

PDF​11 เม.ย 25384 พ.ค. 38​​15 ก.ค. 38
11965/2536​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มียามีเบนดาโซล (Mebendazole)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)

PDF​30 ธ.ค 2536-​​28 มิ.ย. 37
10843/2536​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่ต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญในหนึ่งหน่วย (Content Uniformity)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)

PDF​3 พ.ย 2536​-​2 พ.ค. 37
9​780/2536

แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรยาบำรุงร่างกาย บำรุงโลหิตผสมคาเฟอีนและสูตรยาฮอร์โมนผสมคาเฟอีน

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)

PDF20 ต.ค 2536​-​18 เม.ย. 37​
8218/2536​

แก้ไขทะเบียนตำรับยา 36 รายการที่จะต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)

PDF29 มี.ค 2536​-25 ก.ย. 36​
7​194/2536

แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีอีเฟดรีน (Ephedrine) เป็นส่วนประกอบอยู่

(ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2536)

PDF23 มี.ค 2536​-​27 พ.ค. 36​
6​193/2536

แก้ไขทะเบียนตำรับยาบรรเทาหวัดผสมคาเฟอีน (Caffeine)

(ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2536)

PDF23 มี.ค 2536​-​27 พ.ค. 36
5965/2535​

แก้ไขทะเบียนตำรับยามีเบนดาโซล (Mebendazole)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)

PDF30 ก.ย 2535​-​28 มี.ค. 36​
4211/2535​

การแก้ไขทะเบียนตำรับยา ที่มี ยาโลเพอราไมด์ (Loperamide) เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)

PDF16 เม.ย 2535​-​13 ต.ค. 35​
3214/2534​

แก้ไขทะเบียนตำรับยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมคาเฟอีน (Caffeine)

(ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2534)

PDF​22 มี.ค 2543​-​20 พ.ค. 34
2158/2534​

การแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่ประกอบด้วยแอล - ทริปโตแฟน (L - Tryptophan)

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)

PDF27 ก.พ 2534​​-​27 พ.ค. 34
1253/2526​

การแก้ไขทะเบียนตำรับยา ซึ่งมียาฟีนาซีติน (Phenacetin) เป็นยาเดี่ยวหรือยาผสม

(ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2527)

PDF18 ก.ค 2526-​​31 ม.ค. 27

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link