SharePoint

Skip Navigation LinksLaw8.1-Order-Hold-License

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

​ลำดับ​เรื่อง​วันที่ลงนาม​พักใช้ถึงวันที่​Download
​132​ที่ 377/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านขายยา เนเน่ 2 กรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565​22 ธ.ค. 2565​PDF
​131​ที่ 376/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านขายยา เอ 89 กรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565​22 ธ.ค. 2565​PDF
​130​ที่ 375/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านขายยา บางแวก 4 กรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565​22 ธ.ค. 2565​PDF
129​​ที่ 374/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านยาจันทร์จิรา 999 กรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565​22 ธ.ค. 2565PDF
​128​ที่ 373/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านกรีนกู๊ด ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565​22 ธ.ค. 2565PDF
​127​ที่ 372/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านเอลพลัส โฮมดรัก กรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565​22 ธ.ค. 2565PDF
​126​ที่ 371/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยา กรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565​22 ธ.ค. 2565​PDF
​125​ที่ 370/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านเกษมฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร​16 ส.ค. 2565​22 ธ.ค. 2565PDF
​124​​​​ที่ 172/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านเจ แอนด์ วาย ฟาร์มา กรุงเทพมหานคร​28 เม.ย. 25656 ก.ย. 2565​PDF
123​​​​​ที่ 171/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านรวมยา กรุงเทพมหานคร​28 เม.ย. 25656 ก.ย. 2565​​PDF
​122​​​ที่ 42/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านแอดแคร์ ฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร27 ม.ค. 256513 มิ.ย. 2565PDF
​121​​ที่ 26/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านพี.บี.ฟาร์มาซี  กรุงเทพมหานคร21 ม.ค. 2565​6 มิ.ย. 2565PDF​
​120​ที่ 27/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านศรีอนันต์ฟาร์มา  กรุงเทพมหานคร21 ม.ค. 25645​6 มิ.ย. 2565PDF
​119​ที่ 18/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านพัชวัฒฟาร์มา  กรุงเทพมหานคร​19 ม.ค. 2565​31 พ.ค. 2565PDF
​118​ที่ 223/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านสายไหม ฟาร์มา กรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2564​17 ธ.ค. 2564​PDF
​117​ที่ 222/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านแอดโฮมฟาร์ม่า สาขา 2 กรุ่งเทพมหานคร15 มิ.ย. 2564​​17 ธ.ค. 2564PDF
116​​ที่ 184/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านทรัสต์ ดรักสโตร์ กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256412 ต.ค. 2564PDF
​115​ที่ 183/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านขายยาอภิวัฒน์ สาขา ๒ กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256411 ต.ค. 2564PDF
​114​ที่ 182/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านพรโชคฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256411 ต.ค. 2564PDF
​113​ที่ 181/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านหมอยา(สาขา๒) กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256411 ต.ค. 2564PDF
​112​ที่ 180/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านขายยาอภิวัฒน์ สาขา ๑ กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256411 ต.ค. 2564PDF
111​​ที่ 178/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านนิโลบล ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 25648 ต.ค. 2564PDF
110​​ที่ 177/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยา เสรีไทย กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2564​8 ต.ค. 2564​PDF
​109​ที่ 9/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านรักษาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร​14 ม.ค. 25641 มิ.ย. 2564PDF
​108​​ที่ 10/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านยากิตติพศ ฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร​14 ม.ค. 25641 มิ.ย. 2564​PDF
107​​ที่ 417/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านยาหวานขม กรุงเทพมหานคร24 ก.ย. 2563​17 ก.พ. 2564​​PDF
​106​ที่ 416/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านทวีลาภ เภสัช กรุงเทพมหานคร24 ก.ย. 2563​15 ก.พ. 2564​PDF
​105ที่ 415/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านพาดา เจริญเภสัช กรุงเทพมหานคร
24 ก.ย. 2563​
15 ก.พ. 2564
PDF
​104​​ที่ 304/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด  กรุงเทพมหานคร​16 มิ.ย. 2563​9 พ.ย. 2563PDF
​103​​ที่ 303/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันบริษัท แลชแมน จำกัด กรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 256327 ต.ค. 2563PDF
​102​ที่ 305/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านธเนตร ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร​16 มิ.ย. 2563​21 ต.ค. 2563PDF
​101​ที่ 192/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยายิ้มหวาน กรุงเทพมหานคร​7 เม.ย. 256324 ส.ค. 2563​​PDF
​100​ที่ 191/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านเฮง ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร​7 เม.ย. 256324 ส.ค. 2563​​​PDF
99​​​ที่ 125/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านส้มโอฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร​26 ก.พ. 2563​14 ก.ค. 2563​PDF
98​​​ที่ 124/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยาหรรษา กรุงเทพมหานคร​26 ก.พ. 256313 ก.ค. 2563PDF
97​​ที่ 123/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านฟาร์ม่า พลัส PHARMA PLUS กรุงเทพมหานคร​26 ก.พ. 2563​15 ก.ค. 2563​PDF
​96​ที่ 591/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านแอดแคร์ ฟาร์ม่า @ Care pharma กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2562​​12 พ.ค.2563​PDF
​95​ที่ 590/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านห้องยา 65 กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2562​23 เม.ย.2563​PDF
​94​ที่ 589/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านกิตติพศ ฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2562​23 เม.ย.2563​PDF​
​93​ที่ 588/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านสายไหม ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2562​23 เม.ย.2563​PDF​
​92​ที่ 587/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านเวลาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2562​23 พ.ค.2563​PDF​
​91​ที่ 454/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านฟาร์ม่า พลัส สาขา 2 กรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2562​30 ม.ค. 2563PDF
​90​ที่ 412/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร​29 ส.ค. 2562​15 ม.ค. 2563PDF
​89​ที่ 411/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านอุ่นใจฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร​29 ส.ค. 2562​15 ม.ค. 2563PDF
88​​ที่ 409/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านรามาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร​29 ส.ค. 2562​14 ม.ค. 2563PDF
​87​ที่ 410/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านสุริยาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร​29 ส.ค. 2562​13 ม.ค. 2563PDF
86​ที่ 348/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านยาณัฐวัฒน์ กรุงเทพมหานคร​22 ก.ค. 25625 ธ.ค.. 2562PDF
​85ที่ 347/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านดรักส์ฟาร์มา กรุงเทพมหานคร
​22 ก.ค. 25624 .ค.. 2562PDF
​84​ที่ 346/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านดิน่าฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร​22 ก.ค. 25625 .ค.. 2562PDF​​
83ที่ 290/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยาหวาน กรุงเทพมหานคร18 มิ.ย. 256231 ต.ค.. 2562PDF
​82​ที่ 289/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านนพพรเภสัช กรุงเทพมหานคร18 มิ.ย. 25621 พ.ย.. 2562PDF
81​​ที่ 288/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยาหวานเจี๊ยบ กรุงเทพมหานคร18 มิ.ย. 256231 ต.ค.. 2562PDF
80​ที่ 280/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านศิริเดช เภสัช กรุงเทพมหานคร14 มิ.ย. 256213 ต.ค.. 2562PDF
79ที่ 276/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จำกัด11 มิ.ย. 256222 ต.ค.. 2562PDF
78​ที่ 273/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านคลินิคยา กรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 256218 ต.ค.. 2562PDF
​77​ที่ 254/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านดีพลัส สโตร์ 9 กรุงเทพมหานคร
24 พ.ค. 256218 ต.ค.. 2562PDF
​76​​ที่ 140/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท เอช.เค.เมดิซีน จำกัด
14 มี.ค. 2562​​16 ก.ค. 2562PDF
​75​ที่ 139/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท เอช เค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 
14 มี.ค. 2562​16 ก.ค. 2562​PDF​
​74​ที่ 39/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านปัณณวิชญ์ กรุงเทพมหานคร
​23 ม.ค. 256220 มิ.ย. 2562​PDF​
​73​ที่ 38/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยาเดอะฟาร์มาซิสต์ กรุงเทพมหานคร
​23 ม.ค. 256220 มิ.ย. 2562PDF​
​72​ที่ 37/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรุ่งเรืองโอสถ กรุงเทพมหานคร
​23 ม.ค. 256221 มิ.ย. 2562​PDF
71​​ที่ 36/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านศิริเดช เภสัช กรุงเทพมหานคร
​23 ม.ค. 256214 มิ.ย. 2562​PDF
​70​ที่ 16/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านแอดโฮมฟาร์มาซี 101 กรุงเทพมหานคร
9 ม.ค. 2562​​29 พ.ค. 2562​PDF
​69​ที่ 317/2561
เรื่อง ​ พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านแอดโฮมฟาร์ม่า  กรุงเทพมหานคร
29 มิ.ย. 2561​PDF​
​68ที่ 214/2561
เรื่อง ​ พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสุภาพงษ์เภสัช  กรุงเทพมหานคร
​10 พ.ค. 2561​PDF
​67​ที่ 213/2561
เรื่อง ​ พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านหทัยราฎร์ ฟาร์มาซี  กรุงเทพมหานคร​
10 พ.ค. 2561​​PDF
66​​ที่ 184/2561
เรื่อง  พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน 
บริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด
20 เม.ย. 2561​6 ก.ย. 2561​PDF​
65​​ที่ 179/25561
เรื่อง  พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
ร้านอรุณฟาร์ม่า  กรุงเทพมหานคร
18 เม.ย. 2561​19 ก.ย. 2561​​PDF
64​​ที่ 178/2561
เรื่อง  พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
ร้านเวลาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
18 เม.ย. 2561​
PDF​
63​
ที่ 530/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรื่นรมย์ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 2560​​26 ม.ค. 2561​PDF
62​ที่ 527/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเมดิซีน แอนด์ เฮลธ์แคร์ กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 2560​​6 ก.พ. 2561PDF​
​61​ที่ 485/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท เจริญทรัพย์ เวชภัณฑ์ จำกัด
15 ก.ย. 2560​18 ม.ค. 2561PDF​
​60​ที่ 484/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
15 ก.ย. 2560​18 ม.ค. 2561PDF​
​59​ที่ 482/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท สมบูรณ์ฟาร์มาซี จำกัด
15 ก.ย. 2560​17 ม.ค. 2561PDF​
58​ที่ 481/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท โมเดิร์น เมด จำกัด
15 ก.ย. 2560​16 ม.ค. 2561PDF​
​57​ที่ 480/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
15 ก.ย. 2560​16 ม.ค. 2561PDF​
​56​ที่ 479/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด
15 ก.ย. 2560​16 ม.ค. 2561​PDF​
55​ที่ 397/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรุ้งเจริญฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
​23 ส.ค. 25606 ม.ค. 2561​PDF​
​54​ที่ 396/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านขวัญฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
​23 ส.ค. 256011 ม.ค. 2561​PDF​
53​ที่ 33/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านณัฐธยาน์ ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​​11 ก.ค. 60PDF
52​ที่ 31/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเภสัชกร-ซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​11 ก.ค. 60PDF
51ที่ 26/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสมายดรัก กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​11 ก.ค. 60​PDF
50​ที่ 32/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน วิวัฒน์เภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​12 ก.ค. 60PDF
49​ที่ 27/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาพลอยไพลินฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​12 ก.ค. 60​PDF
48​ที่ 41/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านคลังยา แพทย์-เภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​8 ก.ค. 60​PDF
47​ที่ 537/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้าน
นิรันดร์รัตน์-ธรรมรัตน์ เภสัชกร กรุงเทพมหานคร
​23 พ.ย.59​8 ก.ค. 60PDF
46​ที่ 24/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ดี พลัส เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​16 มิ.ย. 60​PDF​
45​ที่ 20/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ป้องนภัสเภสัช กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​​8 มิ.ย. 60PDF​
44​ที่ 22/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสมัยเจริญเภสัช กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​​8 มิ.ย. 60PDF​
43​ที่ 40/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านกฤษรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร 
​17 ม.ค. 605 มิ.ย. 60​PDF
​42​ที่ 38/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบางรัก เมดิซีน กรุงเทพมหานคร
​17 ม.ค. 60PDF
41​ที่ 37/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบูฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร 
​17 ม.ค. 60​8 มิ.ย. 60PDF​
40​ที่ 36/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านหนึ่ง หมอยา กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
​39​ที่ 34/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาเอ็มที กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
​38​ที่ 30/2560
เรื่อง พักใช้มบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ยากรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​PDF
37​ที่ 29/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ยาวิษณุเภสัช  กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​PDF
​36​ที่ 28/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน พัชณพันธ์เภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ธ.ค. 2560​PDF
35​ที่ 25/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน รักษ์ยาเภสัช กรุงเทพมหานคร
​17 ม.ค. 60PDF
34​ที่ 23/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเพชรรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร 
​17 ม.ค. 60​5 มิ.ย. 60PDF​
33​ที่ 39/2560 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านมุมยา กรุงเทพมหานคร 
​17 ม.ค. 60​5 มิ.ย. 60PDF
32​ที่ 19/2560 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาศิรินธร กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​16 มิ.ย. 60​PDF​
31​ที่ 35/2560 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านวุฒิเภสัช กรุงเทพมหานคร 
17 ม.ค. 60​8 มิ.ย. 60PDF​
30​ที่ 21/2560 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านศรีอนันต์ฟาร์มา กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60​8 มิ.ย. 60PDF​
29ที่ 584/2559 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านยา กรุงเทพมหานคร 
​27 ธ.ค. 25599 พ.ค. 2560​PDF
28​ที่ 583/2559 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านยา สาขา2 กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2559​9 พ.ค. 2560​PDF
​27​ที่ 538/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน บ้านยา กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย.. 2559​PDF
26​ที่ 378/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
ร้าน เจ พี ฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
22 ก.ย. 2559​PDF
​25​ที่ 315/2559 
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 109/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรของบริษัท อะกริ เวิลด์ซัพพลาย จำกัด
​10 ส.ค. 2559PDF
24​ที่ 214/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด
30 พ.ค. 2559​​7 ต.ค. 2559PDF
23​ที่ 213/2559
เรื่อง พักใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรของบริษัท พราวด์ เคมิคอล จำกัด
​30 พ.ค. 255929 ก.ย. 2559​PDF
​22​ที่ 100/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านพรสุขเภสัช กรุงเทพมหานคร
3 มี.ค. 2559​8 ก.ค. 2559​PDF
​21​ที่ 99/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านส่งเสริมเภสัช กรุงเทพมหานคร
3 มี.ค. 2559​PDF
20
ที่ 195/2558 
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านแสงชัยเภสัช กรุงเทพมหานคร
​2 มิ.ย 2558​14 ต.ค. 2558PDF
19
ที่ 367/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเรือนยาห้าสิบสาม
​12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
18
ที่ 368/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสามัคคีเภสัช
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
17
ที่ 369/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านคลังยาสมบัติ์
12 ต.ค 2558
14 มี.ค 2558PDF
16
ที่ 370/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านฟาร์มาซี พลัส
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
15
ที่ 371/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสุขภาพและยา
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
14
​ที่ 372/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรวมยา
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
13
ที่ 373/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านหมอยาห้าสาม
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
12
​ที่ 374/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเพชรสมุทรเภสัช
12 ต.ค 255810 ​มี.ค 2559PDF
11
ที่ 375/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านดี-ดรักส์
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
10
​ที่ 376/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยออายาเภสัช
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
9
ที่ 377/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาวัชสัณห์
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
8
ที่ 378/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยารัตนโรจน์
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
7
ที่ 379/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาชุติญา
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
6
ที่ 380/2558 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของร้านหทัยราฎร์เภสัช
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
5
ที่ 381/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านหมอยา ๒๔
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
4
ที่ 382/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านศิริเวช
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
3
ที่ 383/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท บุญฟาร์ม จำกัด 
12 ต.ค 255816 มี.ค 2558PDF
2
ที่ 384/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอร์ส ซิตี้
12 ต.ค 255816 มี.ค 2558PDF
1​ที่ 419/2553
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณของบริษัท แมทเซ็นเตอร์ จำกัด
​3 ธ.ค 2553PDF

กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link