SharePoint

Skip Navigation LinksFoodDivision_activities

Header_FoodActivity.gif

​กิจกรรมล่าสุด 
S__343392360.jpg

กองอาหาร จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้
 “การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การขออนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก”

(วันที่ 26 เมษายน 2566)

รายการ อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ


395349-.jpg
S__343392360.jpg
S__1794276.jpg
(วันที่ 14 มีนาคม 2566)
S__1794276.jpg
กองอาหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานในการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 14 มีนาคม 2566)
S__1794276.jpg
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
S__1794276.jpg
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)
432695.jpg
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)
432695.jpg
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)
432695.jpg
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)
230207_4.jpg
กองอาหารจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กร International Organization of the Flavor Industry (IOFI) และสมาคมการค้าเฟลเวอร์ไทย
(วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)
6-2-66.jpg
อย. และอิสราเอล ร่วมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหม่
(วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)
D3D850D4-1969-4F34-AA92-D6532B135C95.jpg
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือกับ กองอาหารเรื่องการใช้งานระบบมาตรฐานสากล GS1 ในการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
(วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)
6-2.jpg
(วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

​​336135.jpg
336135.jpg
(วันที่ 31 มกราคม 2566)
482391.jpg
(วันที่ 27 มกราคม 2566)

S__166944872.jpg
กองอาหารดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย "SMART FDA…BETTER THAILAND"
(วันที่ 24 มกราคม 2566)
S__166944872.jpg
IMG_7873.JPG
กองอาหาร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฐานรากณ บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
พุแค 2.jpg
กองอาหารลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฐานรากณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพุแค จังหวัดสระบุรี
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565)
FN_650929.jpg
(วันที่ 29 กันยายน 2565)
สวนบัวชมพู1.JPG
(วันที่ 28 กันยายน 2565)
พะเยา.JPG
(วันที่ 27 กันยายน 2565)
IMG_8481.JPG
(วันที่ 8 กันยายน 2565)
IMG_3114.JPG
(วันที่ 7 กันยายน 2565)
IMG_8281.JPG
(วันที่ 6 กันยายน 2565)
IMG_8005.JPG
กองอาหารลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชาไทยสู่ชาโลกณ นาบัวปาร์ค จังหวัดอุดรธานี
(วันที่ 1 กันยายน 2565)
IMG_2494.JPG
(วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
IMG_7815.jpg
(วันที่ 30 สิงหาคม 2565)
IMG_2122.JPG
กองอาหารลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชาไทยสู่ชาโลกณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกไม้ไทย บาย สำเนียง จังหวัดสมุทรสงคราม
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565)
N07.jpg

FN_650622.jpg
(วันที่ 22 มิถุนายน 2565)
tea_6504.jpg
(วันที่ 25 – 26 เมษายน 2565)
3.jpg
(ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565)
2.jpg
(ช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2565)
29-31.jpg
(วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565)
1.jpg
กองอาหาร ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชาไทยสู่ชาโลก ปี พ.ศ.2565ณ สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)
N06.jpg
N04.jpg
 Facebook Live!  ติวเข็มให้เต็มร้อย เติมเต็มความรู้ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำแข็งบริโภค" 
     วันที่ 1 (12 ม.ค.65)
     - วันที่ 2 (13 ม.ค.65)


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016