SharePoint

Skip Navigation LinksKM_vdo

VDO_B.fw.png

1603264468145.jpg
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ "การเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของฝากปลอดภัย"​
banner.jpgbanner.jpg
​การสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง การบริโภคเกลือ หรือโซเดียมให้เหมาะสมกับร่างกาย (Full Version)​การสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง การบริโภคเกลือ หรือโซเดียมให้เหมาะสมกับร่างกาย  (Cut Version)
vdo_post.jpg1531296051569.jpg
​วีดีทัศน์สำหรับผู้ตรวจ ความรู้พื้นฐาน ด้านกฎหมายคู่มือ อ.ย สอนใช้งานโปรแกรมทำฉลาก GDA
IMG_4387.JPGIMG_4386.JPG
พลง "ล้างมือ" และสาธิตท่าล้างมือ
ละคร สุขสยอง
IMG_4388.JPGIMG_4389.JPG
การใช้เครื่องมือช่วยคำนวณข้อมูลโภชนาการ และการจัดทำฉลาก GDAวิธีใช้เครื่องมือจัดทำแผนผังสถานที่ผลิตอาหาร

foodmicro.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016