SharePoint

Skip Navigation LinksManualMedia

​ ​ ​d_tab4 (1).png
d_tab_0.pngd_tab_1.pngd_tab_2.pngd_tab_6.png

รายชื่อแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) สำหรับตรวจสอบคำขออนุญาตด้านอาหาร แบ่งตามประเภทคำขอ ดังนี้

​ ​1. ข้อมูล​Downloads
Mp3tag-icon.png​1.1 พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558PDF-icon1.fw.png
Mp3tag-icon.png​1.2 อย.ปรับระบบการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารรวดเร็ว ฉับไว ด้วยการจองคิวผ่านระบบออนไลน์PDF-icon1.fw.png
Mp3tag-icon.png​1.3 คู่มืออบรม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558PDF-icon1.fw.png


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016