SharePoint

Skip Navigation LinksUnit_reles

01.fw.png
01.fw.png02.fw.png03.fw.png04.fw.png05.fw.png06.fw.png
reles.fw.png
​​1. หลักเกณฑ์/ เงื่อนไข
2. ขั้นตอนการขึ้นบัญชี
3. คำขอขึ้นบัญชี

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016