SharePoint

Skip Navigation Linkscontact-fda

contact-1.fw.png
contact-2.fw.png
contact-0.fw.png
บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านระบบ Consultation e-service
(สอบถามข้อมูลการขออนุญาตด้านอาหาร, การจัดประเภทอาหาร และบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ)

phone-1.fw.png
 • เข้าใช้งานระบบ Consultation e-service  --> Link
 • ​ศึกษาข้อมูลการใช้งาน และการเปิดสิทธิเข้าใช้ระบบ 
  Consultation e-service ได้ที่ --> Linkalert (1).png แจ้งร้องเรียนผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์

สายด่วน​เบอร์ติดต่อ
 • ​สายด่วน อย.
phone-icon1.fw.png1556
 • ​ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
​​phone-icon1.fw.png 0-2590-7354-5
​​(** กรณีนอกเวลาราชการ สำหรับโทรศัพท์ 0 2590 7354 และ สายด่วน อย. 1556 จะมีเทปบันทึกให้ฝากข้อความอัตโนมัติ**) ​ ​


phone-1.fw.png ติดต่องานขออนุญาตด้านอาหาร (กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด)

การติดต่อเข้าพบเจ้าหน้าที่กองอาหารเพื่อยื่นหรือแก้ไขเอกสาร
สถานที่ติดต่อ 

- ศูนย์รับเรื่อง เข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  >>แจ้งการนัดหมาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม <<  

 phone-icon1.fw.png 02-5907606-7 หรือ 02-8215509  contact_line.png @OSSC_FDA  post-mail.png ossc@fda.moph.go.th

*หมายเหตุ โปรดติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ และนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 


สอบถามข้อมูล/แจ้งปัญหา e-Submission ​
​แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-submissionphone-icon1.fw.png 0-2590-7187 
post-mail.png food.esub@gmail.com
post-mail.png @food_e-submission
line-oa.png
- - ​สอบถามข้อมูลการขออนุญาต - - ​
​1.  การขออนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร
phone-icon1.fw.png 0-2590-7320 
post-mail.png Consultation e-service
2.  ​การขออนุมัติสูตร / ขออนุมัติสเปคphone-icon1.fw.png 0-2590-7207
post-mail.png Consultation e-service
3.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารphone-icon1.fw.png 0-2590-7209
post-mail.png Consultation e-service
​4.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์  ดังนี้
 • อาหาร 7 ประเภท (Re-process) ได้แก่ เครื่องดื่มฯ, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, นมโค, นมปรุงแต่ง,
  นมเปรี้ยว, ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์ของนม กาแฟ,
  เครื่องดื่มเกลือแร่
phone-icon1.fw.png 0-2590-7208
post-mail.png Consultation e-service
​5.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 • นมดัดแปลงสำหรับทารกฯ, อาหารทารก, อาหารสูตรต่อเนื่องฯ
 • อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
 • อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ, อาหารทางการแพทย์
phone-icon1.fw.png ​0-2590-7219
post-mail.png Consultation e-service
​     6.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 • วัตถุเจือปนอาหาร
 • วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหาร
 • วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล
phone-icon1.fw.png ​0-2590-7220
post-mail.png Consultation e-service
7. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชง/กัญชา​phone-icon1.fw.png ​0-2590-7188
post-mail.png Consultation e-service
8.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ                 3,4,5,6,7 ข้างต้น (e-submission สบ.7)phone-icon1.fw.png ​0-2590-7187
post-mail.png Consultation e-service
9.  การขออนุญาตโฆษณาอาหารphone-icon1.fw.png 0-2590-7356
post-mail.png Consultation e-service
10.  สอบถามเกี่ยวกับการจัดประเภทอาหารphone-icon1.fw.png ​0-2590-7211
post-mail.png Consultation e-service
11.  ​​การประเมินความปลอดภัยทางอาหาร, การกล่าวอ้างทางสุขภาพphone-icon1.fw.png 0-2590-7178 - 9
12.  การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก (Certificate of free sale)phone-icon1.fw.png 0-2590-7177
post-mail.png precertificate@gmail.com
13.  งานหนังสือมอบอำนาจphone-icon1.fw.png 0-2590-7090

phone-1.fw.png ติดต่อกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

กลุ่มกำกับดูแลหลังอออกสู่ตลาด​เบอร์ติดต่อ
 • ติดต่อสอบถามงานกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด
phone-icon1.fw.png 0-2590-7032

phone-1.fw.png ติดต่อกลุ่มกำหนดมาตรฐาน

​​กลุ่มกำหนดมาตรฐาน​เบอร์ติดต่อ
 • ธุรการ/ สารบรรณ
phone-icon1.fw.png 0-2590-7173
 • ​วัตถุเจือปนอาหาร
 • อาหารใหม่ (Novel Food)
 • อาหารดัดแปลงพันธุกรรม
 • อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง
 • อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
​​phone-icon1.fw.png 0-2590-7178
 • พรบ.อาหาร
 • ฉลากอาหาร
 • ภาชนะบรรจุ-วัตถุสัมผัสอาหาร
 • จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค​
​​phone-icon1.fw.png 0-2590-7179
 • โภชนาการ
 • การกล่าวอ้างทางสุขภาพ
 • อาหารที่มีสารปนเปื้อน
 • งานด้านต่างประเทศ​
​​phone-icon1.fw.png 0-2590-7179, 0-2590-7185

phone-1.fw.png ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบ

กลุ่มพัฒนาระบบ​เบอร์ติดต่อ
 • ​ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาต / เช็คเลข อย ผลิตภัณฑ์อาหาร
phone-icon1.fw.png 0-2590-7297
 • ​ระบบเลขเสมือน ( FM,FG )
​​phone-icon1.fw.png 0-2590-7176
 • ​หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรับรอง
 • หน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นบัญชีกับสำนักงาน
 • ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)
phone-icon1.fw.png 0-2590-7206

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016