SharePoint

Skip Navigation LinksE-ADS_Home

การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ e-submission

megaphone.png ประชาสัมพันธ์

infoproblem-Ads_promo.jpg

มตข-Ads_promo.jpg

31561-Ads_promo-1.jpg


Esub-icon.png ระบบ E-submission โฆษณาอาหาร

Ads_promo2.jpg

Esub-icon.png คู่มือการยื่นขออนุญาตโฆษณา ---(Update 5/9/2017) 

"​คลิก"เพื่อศึกษาการขออนุญาตโฆษณาทีละขั้นตอน
   ​step1.pngmanual_step1.png   ​step1.pngmanual_step1.png   ​step1.pngmanual_step1.png

Esub-icon.png ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตโฆษณา ---(Update 21/8/2017) 

Ads_stepV2_1.jpg

Esub-icon.png สาระน่ารู้การขออนุญาตโฆษณา

Esub-icon.png ดาวน์โหลด


​หัวข้อ​เรื่อง​DOC​PDF​หมายเหตุ
​1​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​2​หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อขอเข้าใข้งานระบบขออนุญาตโฆษณา)Word-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png
​3​​แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร (Checklist)pdf.pngสำหรับโฆษณาผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อคำขอ
​4​หนังสือแจ้งความประสงค์จะโฆษณาอาหารโดยเนื้อหาการโฆษณาไม่เข้าลักษณะเป็นคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารWord-Keyboard-Shortcuts.pngpdf.png

สำนักอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016