รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 กรกฎาคม 2566

         ด้วยสำนักงานคุณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 11 ตำแหน่ง

         1. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 497 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

         2. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 677 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

         3. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 578 กองด่านอาหารและยา

         4. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 584 กองด่านอาหารและยา

         5. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 639 กองด่านอาหารและยา

         6. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 702 กองด่านอาหารและยา

         7. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 288 กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

         8. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 179 กองยา

         9. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 516 กองยา

         10. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 521 กองยา

         11. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 544 กองยา

         ในการนี้ ให้ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 6 ชุด) ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 6-14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราซการ โดย 1 คน สามารถสมัครได้ 1 เลขตำแหน่งเท่านั้น สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด
  รายละเอียดงาน (Job Description) ดาวน์โหลด

  แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด