ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2590 7000

โทรสาร : 0 2590 7116

อีเมล : saraban@fda.moph.go.th

Call Center: 1556

แผนที่ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา