ตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข่าวสาร อย.

Highlight Blog image
27 พ.ย. 66

อย. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2566 และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พร้อมร่วมพิธีสดัปกรณ์ โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธี รวมทั้งนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร สธ. เข้าร่วมงาน ด้วยระลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้ยึดถือเป็นคติในการปฏิบัติงานตลอดมา

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/รับสมัคร

ดูทั้งหมด →

ชุดตรวจโควิด 19

เครื่องวัดออกซิเจน

ปลายนิ้วเครื่องผลิตออกซิเจน

ที่ อย. อนุญาต

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพีงพอใจต่อเว็บไซต์ อย.


แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านต่าง ๆ

ลิงก์ภายในองค์กร