อย. เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+)
10 พฤศจิกายน 2566

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.30 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมทักษะในการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นและลดช่องว่างการสื่อสารกับประชาชนและผู้ใช้บริการ

************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว 10 พฤศจิกายน 2566  ข่าวกิจกรรม 5 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลังรูปภาพ