เปิดรับสมัครแล้ว “รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2567 นี้
28 ธันวาคม 2566

เปิดรับสมัครแล้ว “รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2567 นี้ โดยมีทั้งรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น และรางวัลสถานประกอบการดีเด่น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดให้มีการมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด  ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการผลิต อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น โดยมีรางวัล 2 ประเภท คือ (1) รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1. ประเภทนวัตกรรม 2. ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 3. ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 4. ประเภทสร้างสรรค์  (2) รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Best of the Best สำหรับสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานเป็นเลิศด้วยดีมาโดยตลอด และรางวัล 3 ปีติดต่อกันด้วย

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพรายใดสนใจเข้าร่วมการคัดเลือก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ สมัครรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2567 โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2567

************************

---วันที่เผยแพร่ข่าว 28  ธันวาคม 2566  ข่าวแจก 39  / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567---