อย่าหลงเชื่อ!! โฆษณาผลิตภัณฑ์ WIBERRY อ้างสรรพคุณรักษาโรคตา
16 ธันวาคม 2565

   พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ “WIBERRY” เลข อย. 11-106353-5-0018 ทางเว็บไซต์ระบุสรรพคุณ ...การคิดค้นสูตรสากลที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในเรื่อง ของ: กระจกตา (กระจกตาขาวขุ่น การเกิดแผลเป็น) เส้นประสาทตา (ต้อหิน) จอประสาทตา (โรคจุดภาพชัดที่ จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ เบาหวานขึ้นตา สายตาสั้น สายตายาว) เลนส์แก้วตา (ต้อกระจก) แล้วหมอก็ทำได้ สำเร็จ!...

   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เป็นข้อมูลลวง เนื่องจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จัดเป็นการโฆษณาแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และไม่ได้รับอนุญาตโฆษณากับ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย.ไม่อนุญาตให้โฆษณาไปในทิศทางที่เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆ ส่วนเว็บไซต์ที่ทำการโฆษณา ไม่พบข้อมูลผู้โฆษณา พบเพียงวิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องกรอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ซื้อลงในเว็บไซต์ รวมทั้งเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หากเกิดปัญหาใด ๆ ในการบริโภคผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถตามหาผู้รับผิดชอบได้ ดังนั้น จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาลักษณะนี้

ข้อแนะนำ

   ขอแนะผู้บริโภคว่า นอกจากการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai แล้ว ควรพิจารณาเนื้อหาการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย อย่าหลงเชื่อโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ ได้รับอนุญาตหรือไม่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ อย. หมวดบริการประชาชน ในหัวข้อสืบค้นใบอนุญาตโฆษณา กรณีมีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกวิธี ทั้งนี้ หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

***********************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว 16  ธันวาคม 2565  ข่าวแจก 39  / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566