เภสัชกรกระทำผิดสัญญาไม่ทำเวชฯ โดนปรับ/ต้องคืนเงิน
9 พฤศจิกายน 2566

ผิดสัญญา โดนปรับ ประวัติเสีย เพลียกันมั้ย (.png