การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (กรณีไม่ใช่ยาใหม่)
1 มีนาคม 2566