ตารางการใช้งานห้องประชุมห้อง 901


จำนวน 53 ที่นั่ง

จองได้ที่ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ติดต่อเบอร์ 0 2590 7064 หรือ 0 2590 7000 ต่อ 97234