ตารางการใช้ห้องอบรม 02 ชั้น 5 (อยู่ระหว่างเตรียมให้บริการ)


จำนวน 50 ที่นั่ง

จองได้ที่ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ติดต่อเบอร์ 0 2590 7064 หรือ 0 2590 7000 ต่อ 97234