รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
8 ธันวาคม 2566