อย. แจ้งย้ายศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการครบวงจร 20 พ.ย. นี้
16 พฤศจิกายน 2566

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช  รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน่วยงานให้คำปรึกษาและขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) โดยมีผู้ประกอบการมาขอรับบริการวันละกว่า 400 ราย ทั้งนี้ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) จะทำการย้ายไปยังอาคารแห่งใหม่ และ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยจะมีการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ ชั้น 3 บริการ ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ แบบระบบ Walk - in และ Online ผ่านระบบ Zoom รวมทั้งเป็นจุดให้บริการ ระบบ eCTD แก้ไขเอกสาร ส่วนชั้น 4 ให้บริการยื่นคำขออนุญาต รับ - ส่ง เอกสารสำคัญ แบบ Walk - in และทางไปรษณีย์ รวมทั้งจุดชำระเงิน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ(OSSC)  เบอร์โทรศัพท์ 02 590 7601-4

******************************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว 16 พฤศจิกายน 2566  ข่าวแจก 23 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลังรูปภาพ