สธ.-ยธ. เห็นชอบเผายาเสพติดของกลางมาราธอน 340 ตัน Set Zero ตามนโยบายนายกฯ
17 พฤศจิกายน 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม วางกรอบการเผาทำลายยาเสพติดตามนโยบายนายกฯ เห็นชอบโครงการ Set Zero เผายาเสพติดของกลางมาราธอน รวม 340 ตัน พร้อมเดินหน้าเผาทำลายอย่างต่อเนื่อง 8-10 ตันต่อครั้งทุก 2 เดือน และกำชับให้กำกับการเผาทำลายให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รักษาราชการแทนรองปลัด กระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารจาก อย. ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ชลน่านกล่าวว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายรัฐบาลเรื่องการลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ บูรณาการภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรทั้งการจับกุมกวาดล้างผู้ค้า การเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีก รวมไปถึงการเผาทำลายยาเสพติดของกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายว่าจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ในวันนี้ 2 หน่วยงาน มีการประชุมวางกรอบการทำงานร่วมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รายงานข้อมูลว่าแนวโน้มยาเสพติดของกลางคงคลังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยนโยบายรัฐบาลให้จัดการกับยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นชอบโครงการ Set Zero เดินหน้ากำจัดยาเสพติดให้สิ้นไป กำหนดเผายาเสพติดของกลาง จำนวน 340 ตัน ในช่วงเดือน ธ.ค. 2566-ม.ค.2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการเผาทำลายยาเสพติดต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล โดยวางแผนจัดการยาเสพติดของกลางทุก 2 เดือน เผาทำลายประมาณ 8-10 ตันต่อครั้ง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

*************************************** 17 พฤศจิกายน 2566/ ข่าวแจก 24

คลังรูปภาพ