ข่าวประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร อย. ตรวจพบไซบูทรามีน (Sibutramine) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3 เมษายน 2567

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย จากสถานที่จำหน่ายอาหาร ชื่อ ห้างหุ่นส่วนจำกัด เรฟฟิตมี เลขที่ 79/208 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เลฟฟิตมี ฉลากระบุ อย. 26-1-02465-5-0006 ผลิตโดย: บริษัท ลา พรีม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 141 ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 LOT: LF6611/11 วันที่ผลิต MFG : 15.11.2023 วันหมดอายุ EXP : 15.11.2025

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เลฟฟิตมี ฉลากระบุ อย. 26-1-02465-5-0006 ผลิตโดย: บริษัท ลา พรีม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 141 ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 LOT: LF6611/11 วันที่ผลิต MFG : 15.11.2023 วันหมดอายุ EXP : 15.11.2025 (LIMITED 2023 XMAS)

ผลการตรวจวิเคราะห์พบ ไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งมีรายงานถึงผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน จึงประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

***********************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว 3 เมษายน 2566 ข่าวแจก 121 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลังรูปภาพ